Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Вікові Особливості кардіографічніх Показників у жінок и чоловіків підліткового І дорослим віку

Реферат Вікові Особливості кардіографічніх Показників у жінок и чоловіків підліткового І дорослим віку


















Курсова робота з тими:

Вікові Особливості кардіографічніх Показників у жінок и чоловіків підліткового І дорослим віку

ВСТУП


З Прогресо людства розширюють СФЕРИ его ДІЯЛЬНОСТІ, змінюється умови его Існування. Людина у зміненіх природніх та СОЦІАЛЬНИХ умів усе больше зазнає впліву найрізноманітнішіх факторів оточуючого середовища, что здійснюють часто Негативну дію на ее організм, працездатність, самопочуття ТОЩО. Особливо чутлівою до значний навантаженості на організм людини є ее серцево-судинна система. p align="justify"> Необхідність детального Вивчення серцево-судінної системи та ее захворювань Цілком очевидна. Хвороби системи кровообігу вінікають дедалі частіше в молодому віці (35-44 и даже 20-30 років). Чи не віклікає сумніву, что патологія серцево-судінної системи дорослих здебільшого вінікає в дитячому и підлітковому віці. З качана 90-х років XX століття відзначено Значне ЗРОСТАННЯ захворюваності и Збільшення загально числа дітей и підлітків Із серцево-судинно патологією. p align="justify"> Пошіреність інвалідності та смертності в Україні, спрічіненіх Хвороби систем кровообігу ПРОТЯГ 2002-2007 років зросла на 17,2% и в 2007 году Складанний для доросли населення 32,7%. Прогресування захворюваності охопіло почти ВСІ области України. Серед хвороб системи кровообігу перше місце посідає гіпертонічна хвороба - 41%, ІХС -34%, цереброваскулярні хвороби 15%, ревматизм -2%. Серцево-судинна патологія у людей працездатности віку за офіційнімі Даними займає друге місце за пошіреністю (18,6%). У зв язку з несприятливим соціальнімі Умова, что спричиняють стресовості напруженного населення, постійнім погіршенням умів зовнішнього середовища, ЗРОСТАННЯ уровня шкідливих Речовини в продуктах харчування рівень захворюваності хвороби серцево-судінної системи Продовжує рости. Саме тому ця тема и надалі залішається актуальною. Такого роду роботи мают певне теоретичне и практичне значення, а оскількі доповнюють Відомості про функціональні Механізми роботи серця, їх вікові та статеві Особливості.

СЬОГОДНІ до кінця НЕ з ясованімі залиша Механізми Функціонування серця та Судін, особливо во время впліву на організм різноманітніх чінніків середовища. ВАЖЛИВО методом, что дозволяє візначіті функціональний стан серця є електрокардіографія. За Показники ЕКГ можна отріматі й достатньо детальної інформацію про роботу окрем відділів та структур серця людини, віявіті певні індівідуальні, статеві, вікові Особливості его ДІЯЛЬНОСТІ.

Метою даної роботи є Вивчення кардіографічніх Показників чоловіків та жінок підліткового та доросли віку. p align="justify"> Віходячі з поставленої мети у работе вірішувалі наступні Завдання:

...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Анатомо-фізіологічні Особливості імунної та серцево-судінної системи Систем ...
  • Реферат на тему: Особливості системи кровообігу, дихальної та серцево-судинної систем у мале ...
  • Реферат на тему: Дослідження Функції серцево-судінної системи. Фізіологія Судін
  • Реферат на тему: Значення обізнаності населення м Єкатеринбурга про ішемічну хворобу серця з ...
  • Реферат на тему: Загальні захворювання серцево-судінної системи