Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ "Локо"

Реферат Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ "Локо"


Курсова робота

з дисципліни: Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

на тему: Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ "Локо"
Виконала: студентка 5 курсу

гр. М-52/08 Сорокіна С.Ю.

Перевірив: Дементьєв Д.А.


Чебоксари 2012

Зміст


Введення

. Теоретичні основи формування витрат на виробництво і реалізацію продукції і фінансових результатів діяльності підприємства

.1 Поняття витрат на виробництво і реалізацію продукції, їх класифікація

.2 Прибуток як фінансовий результат функціонування підприємства

. Оцінка формування витрат на виробництво і реалізацію продукції та їх впливу на фінансовий результат ТОВ "Локо"

.1 Економічна характеристика ТОВ "Локо"

.2 Оцінка формування витрат на виробництво і реалізацію продукції ТОВ "Локо"

. Напрями оптимізації витрат підприємства з метою максимізації його прибутку

Висновок

Список використаної літератури


Введення


У сучасних умовах господарювання одним з центральних питань теорії і практики управління підприємством є забезпечення стійких темпів зростання в короткостроковій і довгостроковій перспективі. У зв'язку з цим першочерговою метою є створення умов, при яких ефективність діяльності підприємств буде підвищуватися, що послужить основою для їх розвитку. Одним з найбільш значущих показників, що відображають ефективність діяльності підприємств та що впливають на стан і перспективи їх розвитку, є витрати на виробництво продукції. p align="justify"> Одним з основних факторів, що визначають величину прибутку є собівартість (грошовий вираз витрат) продукції.

Аналіз витрат продукції, робіт і послуг має виключно важливе значення. Він дозволяє виявити тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції. p align="justify"> Мета курсової роботи полягає в дослідженні теорії та практики аналізу витрат і їх вплив на фінансовий результат діяльності.

Тема роботи є актуальною, оскільки саме від ретельного вивчення витрат і успішного практичного застосування отриманих висновків буде залежати рентабельність виробництва та окремих видів продукції, взаємозалежність видів продукції та місць їх у виробництві, виявлення резервів зниження собівартості продукції, визначення цін на продукцію, обчислення національного доходу в масштабах країни, розрахунок економічної ефективності від впровадження нової техніки, технології...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підп ...
  • Реферат на тему: Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на в ...
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення витрат на виробництво і реалізацію продукції і послуг ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ &Вішера&