Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Податкова перевірка: адміністративна відповідальність посадових осіб

Реферат Податкова перевірка: адміністративна відповідальність посадових осіб

Податкова перевірка: адміністративна відповідальність посадових осіб


За підсумками проведених податковими органами перевірок, що виявили адміністративні порушення (далі - порушення), на посадових осіб організацій накладаються адміністративні стягнення у вигляді штрафів. Розглянемо, на кого можуть накладатися штрафи, чи можна вплинути на їх розмір і який порядок їх стягнення. Як кажуть, попереджений - значить, озброєний. br/>

Коло осіб, які притягуються до відповідальності


Якщо в результаті податкової перевірки виявляються порушення законодавства, складається акт, в якому зазначаються посадові особи (їх прізвища та ініціали), чиї дії (бездіяльність) призвели порушення (п.60 Положення про порядок організації та проведення перевірок (далі - Положення N 510), затвердженого Указом Президента Республіки Білорусь від 16.10.2009 N 510 (далі - Указ N 510)).

За фактами виявлених порушень перевіряючим може складатися протокол про адміністративне правопорушення і (або) виноситися постанову по справі про адміністративне правопорушення (п.1 ст.78 Податкового кодексу Республіки Білорусь (далі - ПК); п.59 Положення N 510), згідно з якими до адміністративної відповідальності (далі - відповідальність) залучаються як юридичні особи, так і їх посадові особи, винні в таких порушеннях, якщо вони прямо вказані в якості суб'єкта відповідальності у відповідній статті Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення (далі - КпАП) (наприклад , ч.1, 2 ст.13.6 КоАП).

Накладення стягнення на юридичну особу не звільняє від відповідальності посадових осіб і навпаки (ч.7 ст.4.8 КпАП).

Посадові особи здійснюють адміністративні податкові правопорушення, як правило, перебуваючи у трудових відносинах з організацією.

За трудовим законодавством до уповноважених посадових осіб віднесені: керівник організації, відокремленого (структурного) підрозділу, його заступники, майстер, фахівець або інший працівник, якому законодавством (наймачем) надано право приймати рішення, що випливають з трудових і пов'язаних з ними відносин ( ст.1 Трудового кодексу Республіки Білорусь (далі - ТК)).

Визначення поняття "посадова особа" міститься і в КпАП, стосовно суб'єктам господарювання під ним розуміється фізична особа, постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням виконує (ст.1.3 КоАП; Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь від 16.12.2004 N 12 "Про судову практику у справах про злочини проти інтересів служби (ст. ст.424 - 428 КК)"):

) організаційно-розпорядчі функції - керівництво діяльністю організації, її підрозділів, окремих підлеглих їм осіб або керівництво самостійним ділянкою або напрямком роботи (керівник, його заступники, начальники відділів, головний бухгалтер та інші працівники);

) адміністративно-господарські функції - здійснення повноважень з управлі...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виявлення порядку залучення військових частин і посадових осіб до відповіда ...
  • Реферат на тему: Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства у сфері бухгалте ...
  • Реферат на тему: Адміністративна відповідальність посадових осіб
  • Реферат на тему: Адміністративна відповідальність посадових осіб
  • Реферат на тему: Адміністративна відповідальність за ПДР водіїв та посадових осіб АТП