Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Маніпуляції масовою свідомістю за допомогою ЗМІ

Реферат Маніпуляції масовою свідомістю за допомогою ЗМІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Новосибірський державний технічний університет

ФАКУЛЬТЕТ гумманітарние ОСВІТИ

Кафедра СМК


Курсова робота

Маніпуляції масовою свідомістю за допомогою ЗМІ

Спеціальність 030602 В«Зв'язки з громадськістюВ»студентки 2-го курсу

очної форми навчання

Мещіхіна Аліна Олександрівна

Науковий керівник

канд. філос. наук, доцент

В. Є. Беленко


Новосибірськ 2011р.

Введення


Розвиток засобів масової інформації створило умови для маніпулювання суспільною свідомістю, що особливо небезпечно в умовах диктаторських режимів. У зв'язку з цим соціологів стали вивчати проблеми ефективності пропаганди і контрпропаганди. У цих дослідженнях ефективність комунікації розглядалася як прямий наслідок одиничного або повторюваного пропагандистського впливу, виявлялися чинники, які посилюють або ослабляють його. p align="justify"> Пізніше поняття ефективності було доповнене поняттями функції та дисфункції, а об'єктом дослідження все більше ставала система соціальних зв'язків, в яких протікає і на які впливає процес масової комунікації. Масова комунікація впливає на поширення стандартів сприйняття реальності, культурних норм, еталонів поведінки. В останні роки велика увага приділяється рекламі, масовій культурі, впливу технічних засобів комунікації на суспільство; загострюється інтерес до глобальних проблем поширення інформації, новим інформаційним реаліям. p align="justify"> Основними функціями, які виконує масова комунікація в суспільстві, є: інформування про події, що; допомогу суспільству у вирішенні його проблем; передача знань про суспільство від одного покоління до іншого (соціалізація і навчання); розвага. Зазначений спектр функцій задає концептуальну основу, найважливіші підходи до дослідження масової комунікації. У рамках даного підходу знаходяться роботи, що відповідають на питання: як конкретно функціонують у суспільстві засоби масової комунікації? p align="justify"> Автори багатьох з цих робіт прагнули пояснити, яким чином і наскільки ефективно масова комунікація впливає на суспільство та його членів. На початку нинішнього століття панувало переконання у всесильність впливу масової комунікації на свідомість людини. p align="justify"> Передбачалося, що вплив повідомлень засобів масової інформації (ЗМІ) виражено безпосередньо і відчутно. Проте надалі такі погляди змінилися на зовсім протилежні: ефективність впливу масової комунікації була визнана мінімальною. Найбільшого поширення ці погляди мали...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Тенденції розвитку засобів масової комунікації з погляду масової культури
  • Реферат на тему: Вплив сучасних засобів масової комунікації на соціалізацію підростаючого по ...
  • Реферат на тему: Засоби масової комунікації в сучасному суспільстві
  • Реферат на тему: Інноваційні тенденції в мові засобів масової комунікації
  • Реферат на тему: Дослідження впливу засобів масової інформації на поведінку сучасної молоді ...