Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Етапи наукового пізнання

Реферат Етапи наукового пізнання

1. Наукове пізнання, його специфіка і будова


Пізнавальне ставлення людини до світу здійснюється в різних формах - у формі буденного пізнання, пізнання художнього, релігійного, нарешті, у формі наукового пізнання. Перші три області пізнання розглядаються на відміну від науки як позанаукові форми.

Наукове пізнання виросло з пізнання повсякденного, але в даний час ці дві форми пізнання досить далеко відстоять один від одного. У чому їх головні відмінності? p> 1. У науки свій, особливий набір об'єктів пізнання на відміну від пізнання буденного. Наука орієнтована, в кінцевому рахунку, на пізнання сутності предметів і процесів, що зовсім не властиво буденного пізнання.

2. Наукове пізнання вимагає вироблення особливих мов науки.

3. У відміну від буденного пізнання наукове виробляє свої методи і форми, свій інструментарій дослідження.

4. Для наукового пізнання характерна планомірність, системність, логічна організованість, обгрунтованість результатів дослідження.

5. Нарешті, відмінні в науці і повсякденному пізнанні і способи обгрунтування істинності знань.

Але що ж собою представляє наука? Перш ніж відповісти на це питання, необхідно відзначити, що її народження є результат історії, підсумок поглиблення поділу праці, автоматизації різних галузей духовної діяльності і духовного виробництва.

Можна сказати, що наука - це і підсумок пізнання світу. Система перевірених на практиці достовірних знань і в той же час особлива область діяльності, духовного виробництва, виробництва нових знань зі своїми методами, формами, інструментами пізнання, з цілою системою організацій та установ.

Всі ці складові науки як складного соціального феномена особливо чітко висвітило наш час, коли наука стала безпосередньою продуктивною силою. Сьогодні вже не можна як в недавньому минулому, сказати, що наука - це те, що міститься в товстих книгах, що покояться на полицях бібліотек, хоча наукове знання залишається одним з найважливіших компонентів науки як системи. Але ця система в наші дні являє собою, по-перше, єдність знань і діяльності з їх добування, по-друге, виступає як особливий соціальний інститут, який займає в сучасних умовах важливе місце в суспільному житті.

Роль і місце науки як соціального інституту чітко видно в її соціальних функціях. Головні з них - культурно-світоглядна функція, функція безпосередньої продуктивної сили, функція соціальна.

Перша з них характеризує роль науки як найважливішого елемента духовного життя і культури, граючого особливу роль у формуванні світогляду, широкого наукового погляду на навколишній світ.

Друга функція з особливою силою виявила свою дію в наші дні, в обстановці заглиблюється НТР, коли синтез науки, техніки і виробництва став реальністю.

Нарешті, роль науки як соціальної сили чітко проявляється в тому, що в сучасних умовах наукові знання і наукові методи знаходять все більш широке застосування при вирішенні широкомасштабних проблем соціального розвитку, його програмування і т.д. На даний період особливе місце науці належить у вирішенні глобальних проблем сучасності - екологічної, проблеми ресурсів, продовольства, проблеми війни і миру і т.д.

У науці чітко проглядається її членування на дві великі групи наук - наук природничих та технічних, орієнтованих на дослідження і перетворення процесів природи, і громадських, які досліджують зміна і розвиток соціальних об'єктів. Соціальне пізнання відрізняється рядом особливостей, пов'язаних і з специфікою об'єктів пізнання, і зі своєрідністю позиції самого дослідника.

Перш всього в природознавстві суб'єкт пізнання оперує В«чистимиВ» об'єктами, соціолог - З особливими - соціальними об'єктами, з суспільством, де діють суб'єкти, люди, наділені свідомістю. У підсумку, зокрема, на відміну від природознавства тут досить обмежена сфера експерименту через моральних міркувань.

Другий момент: природа як об'єкт дослідження знаходиться перед суб'єктом, що вивчають її, навпаки, соціолог вивчає соціальні процеси, перебуваючи всередині суспільства, займаючи в ньому певне місце, випробовуючи вплив своєї соціальної середовища. Інтереси особистості, її ціннісні орієнтації не можуть не надавати впливу на позицію і оцінки дослідження.

Важливо і те, що в історичному процесі набагато більшу роль, ніж у природних процесах, грає індивідуальне, а закони діють як тенденції, в силу чого окремі представники неокантіанства взагалі вважали, що соціальні науки можуть лише описувати факти, але на відміну від природничих наук не можуть вести мова про закони.

Все це безумовно ускладнює дослідження соціальних процесів, вимагає від дослідника обліку цих особливостей, максимальної об'єктивності в пізнавальному процесі, хоча, природно, це не виключає оцінки подій і явищ з певних соціальних позицій, вмілого розтину за індивідуальним і неповторним загально...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Метод наукового пізнання Ф. Бекона і його значення в розвитку науки
  • Реферат на тему: Дедукція як метод наукового Пізнання Економічної науки
  • Реферат на тему: Наука та наукове пізнання
  • Реферат на тему: Специфіка психологічного пізнання: людина як суб'єкт і об'єкт пізна ...
  • Реферат на тему: Методи і форми наукового пізнання