Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розвиток мовлення молодших школярів на основі прислів'їв і приказок

Реферат Розвиток мовлення молодших школярів на основі прислів'їв і приказок





Зміст


Введення

Глава 1. Прислів'я та приказки як жанр усної народної творчості в дитяче читання

.1 Жанрові особливості прислів'їв і приказок

.2 Значення прислів'їв і приказок у розвитку мовлення учнів молодших класів

Глава 2. Теоретичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів

.1 Поняття мови. Методи розвитку мовлення

.2 Напрями та умови організації роботи з розвитку мовлення молодших школярів

Глава 3. Методика роботи з розвитку мовлення учнів на основі прислів'їв і приказок

.1 Прислів'я та приказки в програмах і навчальних посібниках з літературного читання і російської мови

.2 Прийоми розвитку мовлення учнів на основі прислів'їв і приказок на уроках літературного читання і російської мови

Висновок

Список використаної літератури



Введення


Розвиток мови молодшого школяра як один з показників загального розвитку його особистості поряд з моральним, духовним, інтелектуальним розвитком являє собою спосіб введення учня в культуру, умова його саморозвитку, його здатності спілкуватися, пізнавати нове, вбирати цінності культури . Крім того, мовна здатність є першоосновою будь-якої діяльності людини. Розвивати мова - значить систематично працювати над її змістом, послідовно вчити дітей побудові пропозицій, вдумливому вибору підходящого слова і його форми, постійно працювати над грамотним оформленням думок. p align="justify"> Оволодіння мовою, промовою - необхідна умова формування соціально активної особистості. Навчитися ясно і граматично правильно говорити, володіти добре поставленим голосом, викладати власні думки в вільної творчої інтерпретації в усній і письмовій формі, вміти висловлювати свої емоції різноманітними інтонаційними засобами, розвивати вміння спілкуватися - необхідно кожному. p align="justify"> Питання розвитку зв'язного мовлення знаходили всебічне висвітлення у працях видатних лінгвістів і методистів минулого (Ф.І. Буслаєв, К.Д. Ушинський, І.І. Срезневський, В.Я. Стоюнін, А.Д . Алфьоров, В.П. Шереметьєвський, Л.І. Поліванов, В.І. Чернишов, К.Б. Бархин, М.А. Рибникова та ін.) І в даний час цілеспрямоване, системне, що спирається на лінгвістичні знання навчання школярів різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання та письма) знаходиться в центрі уваги вчених-методистів та вчителів-практиків. Різні аспекти методики навчання зв'язного мовлення відображені в працях Л.П. Федоренко, Т.А. Ладиженської, О.В.Сосновской, В.І. Капінос, Н.А. Пленкин, М.Р. Львова, Є.І. Нікітіної, Є.В. Архипової. p align="justify"> Прислів'я та приказки живуть в народної мови багато століть. Вони відносяться до малих жанрам усної народної творчості. У короткій, міткою образній формі відображають життя, історію, закарбовують події. Виникли вони в глибоку давнину і відо...


сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дидактичні ігри на уроках російської мови в розвитку мовлення молодших школ ...
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках російської мови
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках української мов ...
  • Реферат на тему: Теоретичні основи розвитку зв'язного мовлення молодших школярів при роб ...
  • Реферат на тему: Методи розвитку діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку, як засіб фо ...