Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики

Реферат Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики

Красноярський Державний Університет

Лесосибірський Педагогічний Інститут

В 

факультет: Педагогіки та Методики

Початкового Освіти

спеціалізація: логопедія В В В В 

Галанцева Олена Рашитовна

В 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. p align=center> Курсова робота

В В 

Науковий керівник:

Бардукова Тетяна Степанівна В В В В В В В 

Красноярськ 2001р. p align=center> ЗМІСТ : br/>

I. АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-педагогічної та методичної літератури з даної проблеми.


Введення .................................................................. 3

1. Мислення, його види та характеристики .............................. 5

2. Творче мислення і його особливості ........................... 10

3. Особливості мислення молодших школярів .................... 15

4. Роль уроків математики в розвитку творчого мислення .................................................................. 19

5. Критерії оцінки творчого мислення ........................... 22

Висновок ............................................................... 26

Література ................................................................. 27 p align=center> ВСТУП.

Для сучасної школи виключно важливою є проблема розвитку творчих здібностей учнів. Цією проблемою займалися і продовжують займатися ряд вітчизняних і зарубіжних вчених. Однак у практичній роботі зрушення в напрямку вирішення цієї проблеми ще дуже незначні.

У Нині всім очевидна необхідність підготовки учнів до творчої діяльності. У зв'язку з цим підвищується роль школи у вихованні активних, ініціативних, творчо мислячих людей.

Розвиток творчих можливостей учнів важливо на всіх етапах шкільного навчання, але особливе значення має формування творчого мислення в молодшому шкільному віці. Згідно думці Л.С.Виготського, навчання в школі висуває мислення в центр свідомої діяльності дитини.

Дослідженням цього питання займалися багато педагогів і психологи, такі як Ж. Піаже, А. Н. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, Л. В. Занков, В. В. Давидов, Р. С. Немов, Є. І. Рогов, вони поглибили теорію розвитку мислення і науково обгрунтували процес вирішення творчих завдань, охарактеризували умови, що сприяють і перешкоджають знаходженню правильного рішення.

Спираючись на різні теорії, ми спробували показати, як можуть впливати уроки математики на розвиток творчого мислення.

Об'єкт мислення - розумова діяльність молодших школярів.

Предмет дослідження - розвиток творчого мислення на уроках математики.

Завданням даної роботи є аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми розвитку мислення, зокрема з проблеми розвитку творчого мислення у молодших школярів.

Методи - Аналіз літератури. p> ГЛАВА 1. Психолого-педагогічні основи розвитку

творчого мислення молодших школярів

на уроках математики.

В 

1. Мислення, його види та характеристики. <В 

МИСЛЕННЯ - психологічний процес пізнання, пов'язані з відкриттям суб'єктивно нового знання, з розширенням завдань, з творчим перетворенням дійсності.

МИСЛЕННЯ - узагальнення і опосередковане віддзеркалення істотних закономірностей і властивостей реальності, процес постановки та вирішення проблем.


Мислення є вищим пізнавальним процесом. Воно являє собою породження нового знання, активну форму творчого відображення і перетворення людиною дійсності. Мислення породжує такий результат, якого ні в самій дійсність, ні у суб'єкта на даний момент часу не існує. p> Відмінність мислення від інших психологічних процесів полягає так само в тому, що воно майже завжди пов'язано з наявністю проблемної ситуації, завдання, яку потрібно вирішити, і активним зміною умов, в якій ця задача задана. У мисленні на основі сенсорної інформації робляться певні теоретичні та практичні висновки. Властивості речей і явищ, зв'язки між ними відображаються в мисленні в узагальненій формі, у вигляді законів, сутностей. p> Мислення - це рух ідей, розкриває суть речей. Його результатом є не образ, а деяка думка, ідея. Специфічним результатом мислення може виступити поняття - узагальнене відображення класу предметів в їх найбільш загальних і істотних особливостях./іст. стор 268-273/

Відчуття і сприйняття відображає окремі сторони явищ, моментів дійсності в більш-менш випадкових поєднаннях. Мислення співвідносить дані відчуттів і сприйняття, зіставляє, порівнює, розрізняє і розкриває відносини. Через розкриття цих відносин між безпосередньо, чуттєво даними властивостями речей і явищ мислення розкриває нові, безпосередньо не дані абстрактні характеристики: виявляючи взаємозв'язку і осягаюч...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання проблемних ситуацій на уроках математики в розвитку творчого м ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках іноземної мови
  • Реферат на тему: Розвиток творчого мислення учнів 5-6-х класів на уроках математики за допом ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчого мислення молодших школярів у процесі художньо-конструктор ...
  • Реферат на тему: Розвиток алгоритмічного мислення у молодших школярів на уроках математики