Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Оцінка конкурентоспроможності організації ТОВ "Металопрофіль" і розробка заходів щодо її підвищення

Реферат Оцінка конкурентоспроможності організації ТОВ "Металопрофіль" і розробка заходів щодо її підвищення





Введення


Успішне функціонування організації залежить, в кінцевому рахунку, від її рівня конкурентоспроможності. Тим самим доводиться визнати необхідність розробки чіткої методології оцінки та управління конкурентоспроможністю продукції, заснованої на тісному взаємозв'язку загальновизнаних законів економіки та менеджменту, психології та соціології, статистики та теорії ймовірностей, інших наук.

Конкурентоспроможність організації - вирішальний фактор комерційного успіху на конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним, естетичним характеристиках, але і по комерційних і інших умов його реалізації (ціна, терміни постачання, канали збуту, сервіс, реклама). Більш того, важливою складовою частиною конкурентноздатності товару є рівень витрат споживача за час експлуатації.

Вивчення конкурентоспроможності обумовлює необхідність розробки ефективних, простих у застосуванні інструментів, методик, що дозволяють підприємству з максимальним ступенем об'єктивності оцінити рівень своєї конкурентоспроможності на ринку. Аналіз оцінок рівня конкурентоспроможності продукції стає підставою для диференціації пропозиції та створення унікального набору взаємопов'язаних конкурентних переваг, привабливих з точки зору споживачів в рамках цільового сегмента. Крім того, підприємство здатне ефективніше планувати процеси вдосконалення товарного ряду, спираючись на конкретні результати дослідження.

Особливу актуальність проблема оцінки рівня конкурентоспроможності набуває для організацій виробничого профілю, так як тільки при досягненні відповідного рівня конкурентоспроможності засобів виробництва можна забезпечити випуск якісних, затребуваних як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку товарів, призначених для кінцевого споживача.

Метою випускної кваліфікаційної роботи є оцінка конкурентоспроможності організації ТОВ «Металопрофіль» з метою вироблення заходів щодо її підвищення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розглянути теоретичні аспекти конкурентоспроможності організації та методи її оцінки;

оцінити конкурентоспроможність організації ТОВ «Металопрофіль»;

розробити напрями підвищення конкурентоспроможності організації ТОВ «Металопрофіль».

Об'єктом дослідження є ТОВ «Металопрофіль».

Предметом дослідження є оцінка конкурентоспроможності організації ТОВ «Металопрофіль».

Проблемі оцінки конкурентоспроможності організації присвячені роботи багатьох авторів: Р.А. Магомедова, Р.А. Фатхутдінова, Е.Ф. Волонцевич та ін

При написанні випускної кваліфікаційної роботи були використані наступні методи дослідження: синтезу, порівняння, системного аналізу, експертних оцінок.

Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.


1. Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності організації


1.1 Поняття і сутність конкурентоспроможності


Поняття конкуренції та конкурентос...


сторінка 1 з 34 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності організації на прик ...
  • Реферат на тему: Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства і розробка комплексу заход ...
  • Реферат на тему: Конкурси як інструмент підвищення конкурентоспроможності. Методи забезпече ...
  • Реферат на тему: Розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності організації на ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану організації з метою підвищення її конкурентоспромо ...