Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Взаємозв'язок вибору стратегії поведінки в конфлікті і акцентуацій характеру

Реферат Взаємозв'язок вибору стратегії поведінки в конфлікті і акцентуацій характеру

Взаємозв'язок вибору стратегії поведінки в конфлікті і акцентуацій характеру


Зміст


Введення

Глава I. Теоретичні основи вивчення взаємозв'язку вибору стратегії поведінки в конфлікті і акцентуацій характеру

.1 Конфлікт як соціально-психологічний феномен: сутність, види, причини

.2 Стратегії конфліктної взаємодії

.3 Акцентуації характеру: поняття, типології

.4 Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості на поведінку в конфлікті

Висновки на чолі I

Глава II. Емпіричне дослідження взаємозв'язку вибору стратегії поведінки в конфлікті і акцентуацій характеру

.1 Програма дослідження. Опис ходу дослідження

.2 Аналіз результатів та інтерпретація результатів дослідження

.3 Статистичний аналіз результатів

.4 Розробка рекомендацій з вирішення конфліктів для співробітників ТОВ «СнабСтрой»

Висновки до розділу II

Висновок

Бібліографія

Додаток 1

Додаток 2


Введення


Актуальність дослідження. Потреба спілкування та побудови взаємин з іншими людьми - природна потреба для кожного індивіда, що робить проблему міжособистісної взаємодії затребуваною темою для теоретичних і практичних досліджень.

Міжособистісне взаємодія є своєрідною сполучною ланкою трьох видів спільної діяльності: ігри, навчання, праці. Саме через них і завдяки їм діяльність людини постає такою різноманітною та розвиваючої. Залежно від переважної орієнтації взаємодії (на гру, на вчення, на працю) кожен індивід коригує свою поведінку.

Формування міжособистісної взаємодії пов'язано з низкою проблем. Одна з причин полягає у визначенні умов і особистісних якостей, що роблять одну людину популярнішим іншого. Виявлення чинників, що визначають популярність-непопулярність особистості в колективі, дає можливість прогнозувати характер розвитку міжособистісних відносин. Важливою у цьому плані є інформація про те, хто в колективі відкидається, які якості особистості визначають цей ефект відносин, що можна зробити для зняття негативних установок членів колективу.

Одним з факторів, що забезпечують популярність того чи іншого індивіда для соціальних взаємодій, є вибір ним стратегії поведінки. Стратегія поведінки індивіда в ситуації взаємодії визначається тією мірою, в якій він хоче задовольнити власні інтереси (діючи пасивно чи активно) та інтереси іншої сторони (діючи спільно чи індивідуально). Таким чином, в ситуаціях взаємодії люди поводяться по-різному, тому виникають закономірні питання про причини вибору людиною тієї чи іншої стратегії поведінки, про тих особистісних характеристиках, що впливають на поведінку в тій чи іншій ситуації.

Дані питання обумовлюють гостроту проблеми вибору стратегії поведінки в різних ситуаціях взаємодії. Крім того, саме знання особливостей основних типів поведінки, їх переваг та обмежень важливо для профілактики конфліктів та ефективного управління людьми в цілому.

Ступінь вивченості проблеми. Конфлікт як соціально-психологічний феномен, його сутність, структура та типологія вивчалася в працях А.Я. Анцупова, А.І. Шипілова, Н...


сторінка 1 з 37 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Взаємозв'язок тривожності і стратегії поведінки в конфлікті
  • Реферат на тему: Локус контролю і стратегії поведінки особистості в конфлікті
  • Реферат на тему: Стратегії поведінки в конфлікті
  • Реферат на тему: Емпіричне дослідження взаємозв'язку адиктивної поведінки та соціально-п ...
  • Реферат на тему: Основні стратегії і техніки поведінки людини в екстремальних ситуаціях