Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розвиток соціально-педагогічної практики в Росії в 20-30-і рр.. ХХ в.

Реферат Розвиток соціально-педагогічної практики в Росії в 20-30-і рр.. ХХ в.

Реферат

Розвиток соціально-педагогічної практики в Росії в 20-30-і рр.. ХХ в.


Зміст


Введення

. Реформування системи виховання та освіти в Росії в 20-30-х рр.. ХХ в.

. Соціально-педагогічні ідеї 20-30-х рр.. ХХ в.

. Робота з важкими підлітками і вирішення проблеми безпритульності в Росії в 20-30-х рр.. ХХ в.

. Становлення і розвиток дитячого руху в 20-30-х рр.. ХХ в.

Висновок

Література


Введення


На початку ХХ в. характер і особливості розвитку соціально-педагогічного процесу в Росії визначалися логікою її буржуазного розвитку, становленням індустріального суспільства, що посилюється поворотом до соціально-економічним і політичним моделям західного типу. У вихованні та освіті наростали ліберально-демократичні тенденції, лунали вимоги необхідності врахування й органічного сполучення загальнолюдських і національних елементів. Намітилися зміни старих стереотипів масової свідомості, складався новий менталітет, змінювався характер соціалізації підростаючих поколінь, склалися передумови розвитку соціальної педагогіки як нової середовища знань і сфери практичної діяльності.

Переломним моментом у розвитку соціально-педагогічного процесу стала Жовтнева революція. До 20-их рр.. ХХ в. почала складатися радянська педагогіка. Формулювалися основоположні принципи виховання, які спиралися на марксистські ідеали комуністичного виховання, а також на теоретичний і практичний досвід зарубіжної та вітчизняної гуманістичної педагогіки.

Проте вже тоді у виховно-освітній сфері проявилися окремі негативні риси, пов'язані з неподільним пануванням комуністичної ідеології, з нетерпимістю до інакомислення, класово-партійним підходом. У результаті перетворень церква, приватні особи втратили можливість надавати колишню социализирующую роль на підростаюче покоління. Радянське держава взяла на себе неподільну функцію соціально-педагогічної допомоги нужденним дітям та їх сім'ям. Труднощі будівництва нової держави змусили керівництво Народного комітету просвіти відсунути оголошений в першому документах радянського уряду ідеал соціалістичної школи на майбутнє.

1. Реформування системи виховання та освіти в Росії в 20-30-х рр.. ХХ в.


Вітчизняна соціальна педагогіка, як і зарубіжна, має свою багату історію. Особливий інтерес для російської педагогічної науки представляє період 20-х рр.. XX в. Саме в цей час відбувається її справді наукове осмислення. 20-ті роки - це системоутворюючий фактор для загального розвитку соціальної педагогіки.

На значимість даного періоду вказує і те, що він досить докладно висвітлено в історико-педагогічній літературі. В останні роки стали з'являтися і дослідження з історії соціальної педагогіки, зокрема роботи Л.В. Мардахаева, М.А. Галагузова, Н.М. Платонової, в яких в тому числі дано аналіз досягнень російської соціальної педагогіки 20 - 30-і рр.. XX в.

На перший план у шкільній політиці були висунуті завдання соціального виховання трудящих через виховання підростаючого покоління в комуністичному дусі. Теоретич...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Історія розвитку соціальної педагогіки в Росії
  • Реферат на тему: Національна модель соціально-економічного розвитку РБ і актуальні проблеми ...
  • Реферат на тему: Форми роботи з батьками щодо підвищення соціально-педагогічної культури в п ...
  • Реферат на тему: Основні показники соціально-економічного розвитку Росії за період 2006-2012 ...
  • Реферат на тему: Особливості положення і надання соціально-педагогічної допомоги жінкам в ус ...