Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Порядок проведення та відображення в обліку результатів інвентаризації майна і зобов'язань в організації ТОВ "Сокіл"

Реферат Порядок проведення та відображення в обліку результатів інвентаризації майна і зобов'язань в організації ТОВ "Сокіл"

Введення

інвентаризація бухгалтерський облік майно

Інвентаризація-це хороший метод контролю майна, фінансової дисципліни, правильності відображення операцій на рахунках бухобліку, виявлення та виправлення розбіжностей між даними за документами і фактичними.

Метою курсової роботи є вивчення інвентаризації як методу бухгалтерського обліку. Завданнями бухгалтерського обліку є вивчення наступних завдань: вивчити поняття інвентаризації, охарактеризувати види і цілі інвентаризації, розглянути порядок проведення та документальне оформлення. Бухгалтер повинен постійно займатися звіркою ресурсів і вчасно помічати розбіжності.

Інвентаризація полягає у звірці даних бухгалтерського обліку та фактичної кількості майна.

Багато організацій страждають від неправильного і неефективного використання ресурсів. Щоб це робити правильно, потрібен чіткий контроль.

Система контролю за ресурсами допомагає організації досягти поставлених цілей.

Функція контролю за ресурсами організації включає в себе ведення звітності, перевірка наявності фактичних ресурсів, ефективність використання ресурсів, прораховування можливих ризиків.

Внутрішній контроль-це ще і планування діяльності організації.

Визначення внутрішнього контролю з точки зору його бухгалтерського розуміння звучить наступним чином: внутрішній контроль є структура, політика, правила, процедури щодо забезпечення збереження активів організації та надійності бухгалтерських записів.

Мета курсової роботи: інвентаризація майна і зобов'язань при впровадження системи бухгалтерського обліку.

В ході поставленої мети вирішимо ряд завдань:

· Визначимо сутність, завдання, види інвентаризації

· Розглянемо цілі інвентаризації

· Розглянемо порядок проведення інвентаризації

· Вивчимо проведення інвентаризації в ТОВ «Сокіл» та відображення її результатів в програмі «1С: Бухгалтерія 7.7»,

У курсовій роботі розглянуто охоронне підприємство ТОВ «Сокіл», а також як в ньому проводиться інвентаризація майна і ресурсів.

Курсова робота складається з двох глав. У першому розділі розглядається поняття, цілі, види і строки інвентаризації. У другому розділі йдеться про порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації на підприємстві.


Глава 1. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку


.1 Сутність, завдання, види інвентаризації


Порядок проведення інвентаризації встановлено в Методичних вказівках щодо інвентаризації майна і зобов'язань, які затверджені Наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 № 49 в суміщенні з низкою прийнятих нормативних актів.

Інвентаризація - цей метод звірення фактичної наявності майна і зобов'язань з даними бухгалтерського обліку.

В організаціях здійснюється інвентаризація капітальних вкладень, основних засобів, незавершеного капітального будівництва, незавершеного виробництва, капітального ремонту, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інних статей бухгалтерськ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: Інвентаризація майна і фінансових зобов'язань, виявлення результатів ін ...
  • Реферат на тему: Порядок проведення інвентаризації матеріальних цінностей і відображення її ...
  • Реферат на тему: Про дату інвентаризації майна та зобов'язань
  • Реферат на тему: Аналіз інвентаризації як методу бухгалтерського обліку загаль