Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Управление праці и СОЦІАЛЬНОГО захисту населення

Реферат Управление праці и СОЦІАЛЬНОГО захисту населення

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра Фінансів

В В В В В В 

ЗВІТ ПО ПЕРЕДДІПЛОМНІЙ ПРАКТІЦІ


УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ


Студента ___________ p> Факультет______________

спеціальність___________

Керівник від інстітуту________

Керівник від (ПІДПРИЄМСТВА,

банку, організації, встанови)

(підпис) _______________________

М.П.


Хмельницький

В 

Зміст

Вступ

1. Характеристика управління праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення у Дунаєвецькому РАЙОНІ

2. Віді ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ окремим категоріям населення та порядок ее Надання

3. Порядок визначення розміру ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

4. Порядок виплати ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ управління праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення у Дунаєвецькому РАЙОНІ

5. Порядок припиненням виплати ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ управління праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення у Дунаєвецькому РАЙОНІ

6. Кошторис доходів та видатків управління праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення у Дунаєвецькому РАЙОНІ

7. Порядок Сплата податків управлінням праці та соціальнім ЗАХИСТ населення у Дунаєвецькому РАЙОНІ

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП

На сучасности етапі розвітку актуальним є гарантія права громадян на соціальний захист, что Включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тімчасової ВТРАТИ працездатності, ВТРАТИ годувальніка, Безробіття з незалежних від них обставинні, а такоже у старості та других випадка. У державі Створено систему фондів СОЦІАЛЬНОГО страхование в якіх акумулюються кошти для Вирішення СОЦІАЛЬНИХ проблеми в державі.

Проблема СОЦІАЛЬНОГО захисту вірішується через фонди СОЦІАЛЬНОГО страхування, кошти якіх відокремлені від фондів Державного бюджету.

У сфере СОЦІАЛЬНОГО страхування є ряд НЕ розв'язання проблем, вінікає необхідність поиска Шляхів Щодо покращення фінансового забезпечення СОЦІАЛЬНОГО захисту, Вирішення та удосконалення процесів організації розрахунків.

Проходження переддіпломної практики є актуальним, оскількі підготовка фахівців будь-якої СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ винна ґрунтуватісь на Глибока знаннями процеса контролю за заробітною платою та соціальнім ЗАХИСТ населення.

Мета переддіпломної практики - дати студентам базові знання Щодо процеса встановлення та аналізу встановлення та виплати заробітної плати, Вивчення методів розрахунку заробітної плати та існуючіх Принципів їх регулювання, а такоже Розширення, конкретізація знань, одержаних у процесі Вивчення теоретичності курсів ФІНАНСОВИХ дисциплін.

Об'єктом проходження практики виступа управління праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення у Дунаєвецькому РАЙОНІ. Предметом проходження переддіпломної практики є процес управління СОЦІАЛЬНОГО захисту та Дотримання законодавства у частіні виплати заробітної плати та создания умів праці. Звіт Включає теоретичну ту практичність Частину з Додатками.

Основні Завдання практики:

- ознайомлення з організаційною структурою управління праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення;

- ознайомлення з призначеня управління, его Напрямки діяльності;

- ознайомлення з порядком кошторисно фінансування управління;

- ознайомлення з порядком виплати різніх допомог та виплат;

- ознайомлення з порядком взаємовідносін управління з іншімі державности установами. p> За результатами проходження практики складів звіт практики, на Основі практичних та нормативно-правових АКТІВ.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У ДУНАЄВЕЦЬКОМУ РАЙОНІ

Управление праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення у Дунаєвецькому РАЙОНІ утрімується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну ЧИСЕЛЬНІСТЬ, фонд оплати праці працівніків та видатки на утримання управління в межах віділеніх асігнувань візначає голова районної адміністрації после попередньої експертизи у Фінансовому відділі. Управление праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту є юридичною особою, має самостійній баланс, Реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку Із збережений Державного Герба України та своим найменуванням.

Управление праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення у Дунаєвецькому РАЙОНІ відповідно до Покладення на нього Завдання:

1) Забезпечує реорганізацію ЗАХОДІВ, спрямованостей на Посилення мотівації до праці, удосконалення ее організації, оплати та нормування;

2) Аналізує сітуацію в соціально-трудовій сфере на відповідній территории, стан справ з Укладення колективних договорів на підпріємствах, в установах та організаціях; спріяє організації переговорного процеса между сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомог; Забезпечу...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Удосконалення діяльності відділу управління праці та соціального захисту на ...
  • Реферат на тему: Удосконалення системи соціального захисту інвалідів (на прикладі Міністерст ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності управління якістю і результативність праці працівни ...
  • Реферат на тему: Управление праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення Решетілівського району
  • Реферат на тему: Організація роботи Управління соціального захисту населення адміністрації Т ...