Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Дослідження мислення тварин

Реферат Дослідження мислення тварин

Зміст


Введення

. Визначення поняття мислення

. Визначення поняття мислення тварин

. Здатність мислення тварин до узагальнення і абстрагування

Висновок

Список літературиВведення


Дослідження мислення тварин важливо не тільки саме по собі, але ще й тому, що воно тісно пов'язане з проблемою походження психічної діяльності людини в процесі еволюції. Уявлення про зачатки мислення тварин і про рівні його складності завжди були предметом дискусії і до цих пір продовжують викликати розбіжності. У зв'язку з цим було проведено безліч експериментальних досліджень, що сприяють поглибленню вже наявних знань у цій області. Тому до теперішнього часу накопичено величезну кількість фактів, які переконливо свідчать про те, що деякі форми елементарного мислення є у досить широкого кола хребетних. Крім того, на сьогоднішній день існує безліч нових і різнопланових даних, які дозволяють точніше оцінити можливості мислення тварин, ступінь розвитку елементарного мислення у представників різних видів, ступінь його близькості до розумової діяльності людини. Одні форми мислення досить примітивні і зустрічаються у нізкоорганізованних тварин, інші - більш складні і доступні видів, найбільш просунутим в еволюційному розвитку. Проте в сучасній науці явища, які відносяться до елементарної розумової діяльності, залишаються найменш вивченими, проте їх опис, аналіз та інтеграція в загальну систему знань про когнітивних процесах дуже важливі.

У даній роботі ми розглянемо деякі особливості і здібності мислення тварин на прикладі сімейства воронових. Нашою метою є збір необхідного матеріалу та інформації з наявних джерел, присвячених вивченню деяких елементів мислення даного виду тварин.

1. Визначення поняття мислення


Перш ніж переходити до визначення і опису мислення тварин, сформулюємо визначення мислення людини, дане психологами.

Мислення - це опосередковане і узагальнене відображення дійсності, в основі якого лежить довільне оперування образами і яке дає знання про найбільш істотні властивості, зв'язки та відносини між об'єктами навколишнього світу. [2]

Мислення є найскладнішою формою психічної діяльності, тому різні вчені, які займаються його вивченням, дають різні визначення залежно від того, на що конкретно в цьому багатогранному процесі вони роблять акцент. Психолог О. К. Тихомиров, об'єднуючи різні існуючі думки, визначає мислення як пізнавальну діяльність, продукти якої характеризуються узагальненим, опосередкованим відображенням дійсності. [3]

Психолог А. В. Брушлінскій підкреслював, що мислення - це насамперед «відшукання і відкриття істотно нового». [4]

На думку С.Л.Рубинштейна, розумна поведінка повинна бути адекватно ситуації і доцільно використовувати співвідношення між предметами для опосередкованого на них впливу. Така поведінка має досягатися не наосліп, а в результаті пізнавального виділення об'єктивних умов, істотних для дії. Він підкреслював також, що мислення не зводиться до функціонування вже готових знань; воно має бути розкрито насамперед як продуктивний процес, здатний приводити до нових знань....


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проблема «мови» і мислення тварин у філософських доктринах початку нового ч ...
  • Реферат на тему: Проблема «мови» і мислення тварин у філософських доктринах початку Нового ч ...
  • Реферат на тему: Урок-дослідження як складова частина формування дослідницького типу мисленн ...
  • Реферат на тему: Різноманітність видів мислення і основні стадії його розвитку
  • Реферат на тему: Характеристика поняття як форми мислення в логіці