Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Роль гуманітарної культури у становленні особистості людини

Реферат Роль гуманітарної культури у становленні особистості людини

Недержавний освітній заклад

МОСКОВСЬКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Факультет психології
Реферат

з дисципліни: «Концепції сучасного природознавства»

на тему: «Роль гуманітарної культури у становленні особистості людини»

Виконала: студентка гр.11 БПЗ - 5-1

Гатіна Альбіна Ракіфовна

Керівник:

Н.Л. Вишневська, проф., Д. м. н.

Гремячінск, 2012

Зміст


Введення

Поняття гуманітарної культури

Гуманітарна культура - як основа становлення і розвитку особистості

Висновок

Література

Введення


Гуманітарна культура займає центральне місце в процесі соціалізації особистості, так як становлення духовно розвиненого індивіда починається з усвідомлення необхідності безперервного «самотворення», вона виступає одним з елементів і ознак духовної культури особистості, соціальних спільнот, всього суспільства .

Роль гуманітарної культури у становленні особистості людини найбільш значима, так як вона є фундаментом духовної культури людини, і, представляючи собою багаторівневу систему освоєння і засвоєння гуманітарного знання, долучає до вищих людських цінностей, заснованим на гуманізмі. Вона розвиває особистісні якості людини, які будуть сприяти розвитку його професійної творчості в першу чергу на благо суспільства.

Гуманітарна культура характеризує, по-перше, внутрішнє багатство особистості, рівень розвитку її духовних потреб і здібностей, а по-друге, рівень інтенсивності їх прояву в творчій практичній діяльності. За найглибшої своєї сутності гуманітарна культура виражає гуманістичні ціннісні орієнтації особистості. Іншими словами, гуманітарна культура - це, перш за все, гармонія культури знання, культури почуттів, спілкування і творчого дії.

Поняття гуманітарної культури


У сучасних наукових виданнях поява поняття «гуманітарна культура» відноситься до 80-м рокам поточного сторіччя, проте, корінням своїми воно йде в епоху Відродження. Саме в цей період було покладено початок гуманітарної культурі не тільки зверненої до людини, але і що виходить від людини, основний принцип якої концентрувався у формулі: «Людина - творець культури».

В даний час в науці існує велика кількість визначень гуманітарної культури. При цьому практично всі вчені надають цьому поняттю широкий, світоглядний сенс. В.І. Шубін і Ф.Е. Пашко зазначає: «Гуманітарна культура є культивування таких цінностей, які орієнтовані на розвиток і саморозвиток суб'єкта, тобто самої людини. Це здатність до саморозвитку, самообретенію, до самовдосконалення людини шляхом формування громадянських якостей, моральних оцінок, правових норм, естетичних смаків, інтелектуальних і пізнавальних здібностей » [5].

Е.Н. Шиянов вважає, що гуманітарна культура «характеризує, по-перше, внутрішнє багатство особистості, рівень розвитку її духовних потреб, а по-дру...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття культури в соціології, її структура і функції. Роль культури в жит ...
  • Реферат на тему: Фізична культура особистості спортивного педагога як складова загальної та ...
  • Реферат на тему: Природничо-наукова й гуманітарна культури
  • Реферат на тему: Вплив ЗАСОБІВ масової ІНФОРМАЦІЇ на Формування мовної культури та культури ...
  • Реферат на тему: Первісна культура, головні чинники становлення та розвитку культури первісн ...