Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Формування системи безпеки праці та охорони здоров'я персоналу організації

Реферат Формування системи безпеки праці та охорони здоров'я персоналу організації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Ханти-Мансійський автономного округу - Югри

Сургутської ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет управління

Кафедра менеджменту

Курсова робота

Формування системи безпеки праці та охорони здоров'я персоналу організації
Виконавець: Лебедєва Анастасія Сергіївна

студентка групи +0161

Код спеціальності: 080507.65

Науковий керівник: Іванова

Зав. кафедрою: Шкляева Н.А.

к. і. н., доцент

Сургут +2013

Зміст


Введення

1. Теоретичні основи формування системи безпеки праці

1.1 Основні поняття, сутність і визначення безпеки праці

1.2 Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки діяльності

1.3 Зарубіжний досвід безпеки управлінської праці

2. Аналіз формування системи безпеки праці на прикладі Сургутського УФМС

2.1 Економічна характеристика Сургутського УФМС

2.2 Аналіз проведення дослідження формування системи безпеки в Сургутском УФМС

3. Рекомендації щодо вдосконалення системи безпеки праці та охорони здоров'я персоналу Сургутського УФМС

Висновок

Список використаної літератури

Список ключових слів

Введення


Актуальність теми курсової роботи визначається зростаючою значимістю охорони праці в системі соціально-економічного захисту працівників, спрямованої на збереження їх здоров'я в процесі трудової діяльності.

У зв'язку з ускладненням процесу праці, подорожчанням вартості обладнання промислове виробництво вимагає підвищеної уваги, жорсткої дисципліни праці, швидкої реакції, великої відповідальності. Механізація і автоматизація виробництва, скоротивши витрати фізичної енергії робітників, значно підвищила їх нервово-психічні навантаження. Але так само відомо, що для компенсації нервового навантаження потрібні великі витрати і якісно інші умови життєдіяльності, ніж для відновлення фізичних витрат організму. Це загострює проблеми умов і охорони праці, відпочинку і дозвілля, способу життя жителів великих промислових міст.

Високі темпи життя, сучасна організація виробництва, яка націлена на підвищення продуктивності, інтенсивності та якості праці, призводять до передчасного зносу і старіння людського організму, до підвищення частоти виникнення нервових і серцево-судинних захворювань, зростанню виробничого травматизму і числа професійних захворювань. Звідси випливає необхідність у підвищенні якості трудового життя, зокрема, в поліпшенні умов і охорони праці, розширенні мережі медичного обслуговування, створенні систем медичної, соціальної та професійної реабілітації потерпілих на виробництві, поліпшення матеріального становища працюючих у зв'язку з втратою заробітку. Їх фінансування в більшості західних країн здійснюється за допомогою соціального страхування.

Політичні та соціально-економічні процеси останнього XXI століття істотно знизили рівень охорони праці та соціально-економічного захисту працівників, особливо при нещасних випадках на виробництві та професійні захворювання. Це свідчить про необхідність вдосконалення системи соціально-економічного захисту працівників, яка базується на принципах і підходах, адекватних нової економічної формації.

У зв'язку з цим представляється актуальним вирішення цілого ряду теоретико-методологічних і практичних проблем, пов'язаних з формуванням соціально-економічних механізмів охорони праці, вбудованих в систему соціального захисту працівників.

Об'єкт дослідження - система безпеки праці на підприємстві.

Предмет дослідження - формування системи безпеки праці.

Мета дослідження та аналіз формування системи безпеки праці і здоров'я персоналу.

Завдання:

. Вивчити теоретичні основи формування системи безпеки праці.

2. Проаналізувати формування системи безпеки праці на прикладі Сургутського УФМС.

. Розробити рекомендації щодо вдосконалення форм системи безпеки праці на прикладі Сургутського УФМС.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, присвячені розробці теоретичних і практичних засад забезпечення безпеки праці та соціального захисту пра...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Забезпечення охорони праці та радіаційної безпеки персоналу на виробництві, ...
  • Реферат на тему: Забезпечення умов безпеки та охорони праці в ЦПД
  • Реферат на тему: Фактори забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці
  • Реферат на тему: Основні нормативно-технічні документи щодо забезпечення безпеки на автотран ...
  • Реферат на тему: Сучасні технології в забезпеченні безпечної експлуатації виробництва, техні ...