Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Удосконалення стратегії фінансового менеджменту в системі управління фінансами підприємства ТОВ "МТМ"

Реферат Удосконалення стратегії фінансового менеджменту в системі управління фінансами підприємства ТОВ "МТМ"

1. Основи стратегічного фінансового менеджменту в системі управління фінансами підприємства


З питаннями фінансової стратегії стикаються будь-які підприємства і організації, що працюють на ринку. Відбувається це незалежно від їхнього бажання. Навіть у тому випадку, якщо менеджери тієї чи іншої організації не займаються цілеспрямованим формуванням фінансової стратегії свого підприємства, у цього підприємства існує своя власна фінансова стратегія. У Росії налічується більше 950 тисяч малих підприємств, які створюють приблизно 12 відсотків валового внутрішнього продукту країни. Прямо чи опосередковано вони дають робочі місця і заробітки 25 мільйонам російських громадян.

Враховуючи, що фінансова стратегія організації є основною частиною загальної стратегії, неуважне ставлення до питань її формування може звести нанівець успішність стратегії будь-якого підприємства в цілому, а значить, і його загальний успіх. Відсутність спрямованих дій на формування та втілення в життя фінансової стратегії організації призводить тільки до ослаблення її позицій на ринку, зниження конкурентоспроможності і стійкості.

Для того, щоб грамотно формувати фінансову стратегію, керувати нею та впроваджувати в практику всі її положення, необхідно розуміти, що таке фінансова стратегія організації, яка її сутність і характерні риси. Вивчення сутності фінансової стратегії та форм її прояву є завданням даного параграфа.

В економічній літературі, а також у побутовому мовою менеджерів, фінансистів і керівників часто використовується вираз «фінансова стратегія». Водночас у науковій літературі немає чіткого визначення даного поняття. Не можна сказати, що розгляд даного питання в економічній і спеціальної фінансової літературі повністю відсутня, однак єдиного підходу до поняття «фінансова стратегія» не існує. У той же час досить широко і часто використовується термін «економічна стратегія» організації - якась загальна лінія поведінки на ринку, заздалегідь спланована і певна, розбита на реальні й досяжні цілі. Фінансова стратегія є частиною загальної економічної стратегії підприємства і тому для нас важливими є основні постулати, що стосуються загальної стратегії. Фінансова стратегія як частина загальної економічної стратегії безсумнівно буде підкорятися цим же постулатам. Тому розгляд питання фінансової стратегії доцільно почати з більш високого зовнішнього рівня, яким є загальна стратегія, а потім виділити предмет нашого вивчення.

Під стратегією розуміють детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і сприяти досягненню її цілей. Основна і загальна мета організації позначається як місія, а всі інші цілі розробляються для досягнення цієї місії і повинні бути конкретними, вимірними, досяжними, а також зорієнтованими в часі.

Оскільки фінансова стратегія є основною частиною загальної стратегії, то в роботі визначення фінансової стратегії організації базується на визначенні стратегії організації як такої. І. Ансофф, пропонуючи своє поняття стратегії організації, стверджує, що стратегія - це системний підхід, що забезпечує складної організації збалансованість і загальний напрямок росту.

Далі у своїх дослідженнях І. Ансофф розкриває стратегію як набір правил для прийняття рішень, якими організаці...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інвестиційна та фінансова стратегії організації
  • Реферат на тему: Стратегія інновацій та технологій як частина стратегії бізнесу
  • Реферат на тему: Формування фінансової стратегії підприємства
  • Реферат на тему: Розробка фінансової стратегії фінансової стратегії ВАТ "Садко"
  • Реферат на тему: Розробка фінансової стратегії підприємства та її реалізація