Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Політика банку філія &Петровський& ВАТ &Банк& Відкриття &на ринку банківських послуг

Реферат Політика банку філія &Петровський& ВАТ &Банк& Відкриття &на ринку банківських послуг

Зміст


Введення

Глава 1. Банківські операції та послуги

.1Характерістіка сучасного стану підприємства

.2Классіфікація банківських послуг

Глава 2. Політика банку в забезпеченні його фінансової стабільності

.1 Місце банку на ринку і його конкурентоспроможність

.2 Аналіз банківських послуг ВАТ Банку Відкриття"

.3 Аналіз прибутку на підприємстві

Глава 3. Розвиток і напрямок банківських послуг

.1 Якість послуг: сутність, критерії, особливість

.2 Проблеми банківського обслуговування

.3 Удосконалення ринку банківських послуг

Висновок

Список літературиВведення


Банки відіграють важливу роль в економічному і соціальному розвитку країни. Виконання певної ролі, властивої банкам, стає можливим завдяки реалізації відповідних операцій. На сучасному етапі значення ринку банківських послуг вийшло за рамки власне грошових і кредитних відносин. Банки виступають у ролі інституту, що стоїть нарівні з державою і ринком. Без них неможлива нормальна, раціональна організація господарської діяльності в суспільному масштабі. Потужні соціально - відповідальні банки здатні перетворити ринок на знаряддя ефективної політики держави. У національній економіці банківська система є найважливішим інститутом, який забезпечує загальну економічну стабільність і безпеку її розвитку. Світовий досвід свідчить, що повноцінний розвиток банківської інфраструктури дає вирішальний імпульс зростанню національної економіки. Через банківські системи утворюються найбільші інвестиційні ресурси і держави зацікавлені в їх напрямі на потреби національної економіки.

Призначення банку полягає в забезпеченні економіки банківськими (фінансовими) послугами. Банки, будучи фінансовими посередниками, реалізують потреба одних учасників фінансового ринку позиковими засобами, а тим учасникам фінансового ринку, які мають вільні грошові ресурси, надають можливість найбільш ефективного вкладення. Сучасний банк - це фірма, що здійснює професійне управління грошовими ресурсами (власними і клієнтськими), що виконує численні функції в економіці: кредитну функцію, функцію інвестиційного планування, функцію платежів і розрахунків, ощадну, функцію управління потоками готівки, брокерську, функцію банківського інвестора (або андеррайтера ), страхування, трастовую функцію і т. д.

Стратегічна політика банківського сектора, спрямована на надання економіці базового комплексу послуг та виступаючого головним елементом фінансового посередництва в процесі ринкових перетворень, стало визначальним напрямом. Широкі функціональні можливості банків визначають їх високу значимість у забезпеченні фінансової стабільності та перспектив розвитку російської економіки.

У сучасній банківській системі існує два основних типи банків, функції яких розрізняються: центральні банки та комерційні банки. Центральний банк - це грошово-кредитна установа, яке виконує завдання емісійного центру країни, головного розрахункового центру країни і органу регулювання економіки. Комерційний банк можна визначити як грошово - кредитне підприємство, що займає наданням на платній (комерційної) основі банківських послуг фізичним та юридичним особам. На сьогоднішній день широкий спектр послуг пропонується багатьма банками, та перелік цих послуг швидко зростає. Практично щорічно з'являються нові різновиди позик і депозитів. Виникають і нові види їх діяльності - страхування, торгівля цінними паперами і т. П. Це в першу чергу пов'язано з посиленням конкуренції з боку інших фінансових організацій, підвищенням клієнтського попиту і технологічними змінами. Таким чином, вибудовуючи свою політику по відношенню до пропозиції послуг клієнтам, цілий ряд банків перетворився на так звані супермаркети raquo ;, в яких клієнти можуть задовольнити практично всі свої потреби у фінансових послугах. У свою чергу масовість обслуговування стала передумовою виділення роздрібного бізнесу з комплексу традиційних банківських послуг в окремий напрям банківської діяльності.

Актуальність обраної теми дослідження в тому, що нестабільна ситуація на фінансових ринках в сучасних умовах, підвищення рівня інфляції, конкуренція, і інші чинники - все це має великий вплив на комерційний банк. Тому чітка і продумана політика банку на ринку послуг дозволяє комерційному банку зберігати свої позиції і розвиватися. Метою дипломної роботи є розглянути діючу політику банку філія Петровський ВАТ Банк Відкриття на ринку банківських послуг. Унікальність Банку Відкриття" полягає в поєднанні класичних банківських послуг з інвестиційними. Задоволення потреб клієнтів - ключове завдання бізнесу. Основні завдання роботи. Відповідно до метою дипломної роботи поставлені і вирішені наступні завдання: ознайо...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості розвитку ринку банківських продуктів і послуг
  • Реферат на тему: Аналіз ринку банківських послуг
  • Реферат на тему: Конкуренція на російському ринку банківських послуг
  • Реферат на тему: Аналіз банківських послуг на прикладі ТОВ &ХКФ Банк&
  • Реферат на тему: Сучасні форми конкуренції на ринку банківських послуг