Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Концепт &Брат& в російській мовній картині світу

Реферат Концепт &Брат& в російській мовній картині світу
Тема: Концепт Брат в російській мовній картині світу

Зміст


Введення

1. Теоретичні основи російської мовної картини світу

1.1 Поняття про мовну картину світу

1.2 Сучасні уявлення про мовну картину світу

1.3 Концепти як базові лексичні категорії, що визначають мовну картину світу

2 Концепт Брат в російській мовній картині світу

2.1 Концепт Брат в російській мові

Можливі однокореневі слова для Брат

2.2 Вербалізація концепту брат в російських народних казках

2.2 Концепт брат в художньому осмисленні

Висновок

Список літератури

Введення


Характерною рисою мовознавства на рубежі XX-XXI ст. є виникнення і розвиток когнітивної лінгвістики, у рамках якої мова стала вивчатися не як унікальний ізольований об'єкт, а як засіб доступу до всіх ментальним процесам, що відбуваються у свідомості людини.

Розвиток когнітивної лінгвістики пов'язано з працями американських лінгвістів Джорджа Лакоффа, Рональда Лангакера, Рея Джакендорффа і ряду інших. В основу когнітивної лінгвістики в Росії лягли праці Е.С. Кубряковой.

Когнітивна лінгвістика використовує мову як достовірний інструмент дослідження змісту і структури ментальних одиниць.

Вивчення концептів здійснюється за допомогою виявлення та аналізу мовних засобів їх об'єктивації і подальшого моделювання їх структури і змісту.

У сучасній когнітивній лінгвістиці представлені різні напрямки та наукові школи. Наше дослідження виконане в рамках семантико-когнітивного підходу до мови, розроблювального науковою школою Воронезького університету (З.Д. Попова, І.А. Стернин).

Головне положення цієї методології полягає в тому, що через вивчення семантики мовних знаків можна описувати концептосферу людини. На основі цього методологічного положення були розроблені методи аналізу, що дозволяють виявляти особливості національного і групового свідомості, а також описувати різноманітність індивідуально-авторських концептосфер.

Актуальність дослідження концепту Брат пов'язана з важливістю опису основних культурних концептів сучасної концептосфери, одним з яких є концепт Брат , з потребою виявлення національної специфіки концепту Брат з метою оптимізації міжкультурної комунікації між народами.

Мета роботи полягає в описі складу та семантики мовних засобів, об'єктивують концепт Брат в російській і англійській мовах, встановленні національної специфіки мовної об'єктивації досліджуваного концепту і в описі на базі отриманих результатів національної специфіки змісту і структури досліджуваного концепту в російській та англійській концептосфере.

Для досягнення поставленої мети в роботі послідовно вирішуються наступні завдання:

1) визначення понятійного апарату когнітивної лінгвістики, необхідного для дослідження;

2) визначення методики дослідження концепту, що дозволяє забезпечити його змістовний опис;

) аналіз мовних засобів об'єктивації концепту Брат на основі лексикографічних даних, пареміологіческого фонду та художніх текстів в російській і англійській мовах;

) когнітивна інтерпретація результатів семантичного опису засобів мовної об'єктивації досліджуваного концепту;

) моделювання російської та англійської концепту Брат як ментальної одиниці в російській і англійській мовній свідомості;

) порівняльний аналіз побудованих моделей з метою виявлення національної специфіки досліджуваного концепту в російській та англійській концептосфере.

Об'єктом дослідження виступають мовні засоби об'єктивації концепту Брат в російській мовах.

Предметом дослідження є національна специфіка змісту і структури концепту Брат як елемента російської та англійської концептосфер.

У роботі використані наступні методи : описовий метод, метод семного аналізу, метод лінгвокогнітивний аналіз, метод моделювання, метод когнітивної інтерпретації, методика польового опису, методи кількісного аналізу.

Теоретичною основою ...


сторінка 1 з 39 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз концепту працю в англійській і російській мовах з погля ...
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз концепту "праця" в російській і англійській м ...
  • Реферат на тему: Концепт добро в англійській мовній картині світу
  • Реферат на тему: Концепт "мовний етикет" в російській мовній картині світу
  • Реферат на тему: «Розум з серцем не в ладу?» (Вмотивованість мовних знань немовними в російс ...