Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Порівняльний аналіз концепту працю в англійській і російській мовах з погляду культурології

Реферат Порівняльний аналіз концепту працю в англійській і російській мовах з погляду культурології

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Основні поняття та категорії культурології

. 1 Актуальні проблеми культурології

. 2 Культурологічний аспект мовної картини світу

Глава 2. Порівняльний аналіз англійських і російських паремій з погляду культурології

. 1 Культурологічний підхід до вивчення російських і англійських паремій

. 2 Порівняльний аналіз англійських і російських паремій, що містять концерт «Труд»

Висновок

Бібліографія

Додаток


ВСТУП


Стаючи учасниками контактів з представниками інших культур, люди часто відчувають труднощі в спілкуванні, які проявляються у відмінностях в мові, культурі, традиціях, національної кухні, норми громадської поведінки. Головне перешкода, що заважає успішному вирішенню цієї проблеми - сприйняття інших культур через призму своєї культури. Важливо враховувати своєрідність світосприйняття конкретного народу, закріплене в його мові.

Фразеологія стає тією областю мови, в якій це своєрідність виявляється найбільшою мірою. Найяскравішими і виразними фразеологічними одиницями можна по праву назвати прислів'я та приказки. Вони є сполучною ланкою між мовою, культурою і менталітетом народу.

Найбільш яскраво національна специфіка прислів'їв і приказок виявляється при зіставленні мов. Тому в даній роботі буде проведений порівняльний аналіз прислів'їв і приказок англійської та російської мов.

Матеріалом дослідження послужили прислів'я та приказки англійської та російської мов, що містять концепт «Труд», зафіксовані в двомовних словниках прислів'їв і приказок зіставляються мов. Концепт «праця» актуалізує загальнолюдські цінності найбільш яскраво в порівнянні з іншими концептами і в російській і в англійській мовах, так як праця невід'ємна сторона життєдіяльності людини.

Актуальність теми виникає з доцільності вивчення прислів'їв як мовних одиниць, що відображають світобачення народу, його менталітет. Прислів'я не тільки відображають дійсність і висловлюють ставлення носіїв певної мови до тих чи інших фрагментам світу, а й відтворюють з покоління в покоління культурно-національні установки і традиції народу - носія мови.

пословичное матеріал дозволяє проникнути в область розумової діяльності певного народу і відкриває широкі можливості для проведення порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз прислів'їв двох типологічно несхожих мов дасть можливість поспостерігати універсальне і культурно-національне в прислів'ях російської та англійської мовної ментальності.

Для успішної реалізації спілкування між народами важливо вивчати не тільки мову країни, але і його культуру, яка є унікальною для кожної людської спільності. Знання і розуміння цих культурних розбіжностей є невід'ємним фактором у міжкультурному спілкуванні.

Вивчення фразеології дає можливість зануритися в культуру країни і вивчити її безпосередньо через мову, зокрема, через прислів'я та приказки.

Об'єкт дослідження - культурологія як лінгвістична дисципліна

Предмет дослідження - прислів'я та приказки англійської та російської мови, що містять концепт «Труд»

Мета дослідження - провести порівняльний аналіз особливостей англійських і російських паремій, що містять концепт «Труд» з погляду культурології

Завдання:

) Розглянути актуальні проблеми культурології

) Розглянути культурологічний аспект мовної картини світу

) Розглянути культурологічний підхід до вивчення російських і англійський паремій

) Провести порівняльний аналіз англійська та російських паремій, що містять концепт «Труд»

Методи дослідження:

) Порівняльний аналіз

) Гіпотетико-дедуктивний

) Компонентний аналіз культурологічних конотацій


Глава 1. Основні поняття та категорії культурологи


1.1 Актуальні проблеми культурології


Поняття культури є базовим для культурології, тому важливо розглянути деякі її аспекти докладніше.

Слово «культура» в якості вихідного має латинське Colere, що означає «обробіток, виховання, розвиток, шанування, культ». З XVIII ст. під культурою починають розуміти все, що з'явилося завдяки діяльності людини, її цілеспрямованим роздумам. Всі ці значення збереглися в пізніших вживаннях слова «культура», але спочат...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз англійських і російських прислів'їв, що виражають с ...
  • Реферат на тему: Мовностилістичний аналіз прислів'їв і приказок з зооніміческім компонен ...
  • Реферат на тему: Прислів'я та приказки на уроках англійської мови
  • Реферат на тему: Вплив російських прислів'їв і приказок на поведінку людини
  • Реферат на тему: Прислів'я та приказки російського народу як особливий засіб виразності