Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Система обліку витрат на виробництво &Стандарт-кост&, принципи формування собівартості продукції

Реферат Система обліку витрат на виробництво &Стандарт-кост&, принципи формування собівартості продукції

Введення

собівартість витрати прибуток

Будь-яка організація потребує оперативної, достовірної та повної інформації, що дозволяє адекватно реагувати на зміни, що відбуваються як у зовнішній, так і у внутрішньому середовищі. Зарубіжний досвід показує, що дані бухгалтерського обліку є тим фундаментом, на підставі якого приймаються обґрунтовані управлінські рішення як у поточній діяльності, так і на перспективу. Вивчення досвіду західних компаній в області управлінського обліку і застосування його методів на практиці з урахуванням національних особливостей дозволяють підвищити ефективність управління в організаціях, а значить, і їх функціонування в цілому.

Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів головна мета підприємства, тому кінцевою метою діяльності економічного суб'єкта є прибуток. Мінімізація витрат веде до підвищення прибутку. Успіх підприємства в цьому напрямку залежить від того, як вирішує воно питання зниження собівартості продукції. Таким чином, облік витрат на виробництво є актуальним завжди, тому як впливає на кінцевий фінансовий результат підприємства - прибуток.

У часи планової економіки вся система бухгалтерського обліку в нашій країні найсуворішим чином регламентувалася. Фінансова звітність, включаючи звітні калькуляції, у повному обсязі надавалася тільки в державні органи управління - міністерства і відомства, статистичні та податкові органи. Внаслідок цього фінансовий і виробничий облік об'єднувалися одним Планом рахунків і досі являють собою єдину систему обліку.

З розвитком ринкових відносин поступово розширюється самостійність організацій. У цих умовах завдання калькулювання - не тільки визначити точну фактичну собівартість вироби, а й дозволити розрахувати таку собівартість, яка могла б дати певний прибуток.

У новому Плані рахунків зроблені кроки до подальшого поділу фінансового та управлінського обліку. Як і попередній, новий План рахунків передбачає можливість вести управлінський облік в рамках єдиної з фінансовим обліком системи рахунків або в самостійній системі рахунків.

Тому мета дипломної роботи - аналіз бухгалтерського обліку витрат, калькулювання та аналізу собівартості продукції на досліджуваному підприємстві.

З поставленої мети випливають наступні завдання :

розглянути теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку витрат на виробництво продукції;

проаналізувати практику застосування бухгалтерського обліку компанії;

проаналізувати собівартість продукції за елементами витрат;

розробити рекомендації щодо поліпшення фінансових результатів компанії.


1. Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку витрат на виробництво продукції в системі «Стандарт-кост»


1.1 Поняття, склад, структура і класифікація витрат на виробництво і собівартості продукції в системі «Стандарт-кост»


В даний час невідповідність функцій обліково-інформаційної системи підприємства цілям управління полягає в тому, міцні зв'язки і взаємодії облікових служб з системою керівництва та управління, як правило, відсутні. Причин цьому декілька: це і відсутність чітко сформульованих запитів і вимог системи управління до наданої облікової інформації, і недостатність наданої для цілей управління оперативної аналітичної інформації.

Систему обліку витрат визначають три взаємозалежних елементи: облік витрат на виробництво; облік виходу готової продукції; визначення її собівартості. Класифікацію систем обліку витрат на виробництво розглянемо в таблиці 1.


Таблиця 1. Класифікація систем обліку витрат на виробництво

Ознака классіфікацііСістеми обліку затратОб'екти группіровкіПозаказная ПопроцесснаяСтепень нормірованіяФактіческіх витрат Нормативних затратПолнота охоплення затратПолних витрат часткових витрат

В даний час система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації передбачає принаймні два варіанти організації обліку витрат.

Перший з них - традиційний Калькуляційний варіант, при якому калькулюється повна фактична виробнича собівартість.

Другий варіант припускає розподіл витрат на виробничі (обумовлені ходом виробничого процесу) і періодичні (пов'язані більше з тривалістю звітного періоду).

Керівникам підприємств і організацій щодня доводиться приймати величезну кількість управлінських рішень, у тому числі і в ...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їх вплив н ...
  • Реферат на тему: Класифікація систем обліку витрат на виробництво і калькуляція продукції
  • Реферат на тему: Системи рахунків для обліку витрат на виробництво