Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їх вплив на організацію обліку в ...

Реферат Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їх вплив на організацію обліку в ...

Курсова робота

В«Методика врахування витрат і калькулювання собівартості продукції та їх вплив на організацію обліку в плодоконсервних підприємствах В»


ПЛАН

ПЛАН .. 2

ВСТУП. 3

1. Основи калькулювання собівартості й обліку витрат в організаціях харчової промисловості. 5

1.1. Сутність, основні принципи і завдання обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 5

1.2. Об'єкти калькулювання собівартості продукції в організаціях харчової промисловості. 8

1.3. Способи калькулювання собівартості продукції і види калькуляції 10

1.4. Коротка економічна характеристика досліджуваної організації. 15

2. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 19

2.1. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 19

2.2. Методи калькулювання повної та усіченої собівартості продукції та їх вплив на організацію обліку. 24

2.3. Методи калькулювання фактичної і нормативної собівартості продукції та їх вплив на організацію обліку. 28

3. Удосконалення методики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 35

ВИСНОВОК. 37

Список літератури .. 39

Додатка. 40ВСТУП

Витрати організації на виробництво продукції (робіт, послуг) називають витратами виробництва. У вітчизняній практиці для характеристики всіх витрат виробництва за певний період застосовують термін В«витрати на виробництвоВ». Витрати-це вартість ресурсів використовуваних на конкретні цілі. Витрати на виробництво продукції є основним об'єктом, що вивчається управлінського обліку. p> Зниження собівартості є найважливішим чинником розвитку економіки господарюючого суб'єкта, основою порівняння доходів і витрат. Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміють витрати всіх видів ресурсів, виражені у грошовій формі. [5, с.39]

Склад витрат, що включаються до собівартості продукції, калькуляцію собівартості визначається у відповідності з галузевими методичними вказівками з обліку, планування і державним стандартом, а методи калькулювання - самими господарюючими суб'єктами.

Основою для розробки та реалізації управлінських рішень є відповідна інформація про стан справ у тій чи іншій галузі діяльності організації в конкретний момент часу. Так, дані обліку витрат виробництва (обігу) і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) є важливим засобом виявлення виробничих резервів, постійного контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою підвищення рентабельності виробництва. [4, с.101]

Актуальність курсової роботи у тому, що ділянка витрат виробництва (обігу) і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) займає найбільш важливе місце в системі організаці...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану управлінського обліку витрат і калькулювання собівартості прод ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...