Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів початкової професійної освіти на уроках інформатики

Реферат Аналіз дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів початкової професійної освіти на уроках інформатики

Введення


Актуальність теми дослідження. Вітчизняне освіта націлена на створення механізму стійкого розвитку системи освіти відповідно до вимог XXI століття, соціальними та економічними потребами суспільства, запитами особистості.

Принципові зміни в суспільстві диктують нові вимоги до початкового професійної освіти. Сучасний фахівець повинен володіти сучасними інформаційними технологіями, володіти комунікативними здібностями, вміти трансформувати набуті знання в інноваційні технології і працювати в команді, володіти навичками самостійного отримання знань та підвищення кваліфікації. У зв'язку з цим, засвоєння студентами певної системи знань і професійних умінь є недостатнім, з'являється потреба здійснити поворот до навчання, що враховує індивідуально-психологічні можливості кожного учня. Реалізація цієї мети передбачає, що в сучасному освітньому закладі початкової професійної освіти, навчальний процес повинен набувати характеру самостійної праці студентів, поза самостійної роботи не можна підготувати активну особистість, фахівця, необхідного сучасному суспільству і виробництву.

Чим самостійнішим ми вчимося, ніж активніше займаємося самоосвітою, тим сильніше потребуємо допомоги, завжди ділової та конкретної, але стає з часом все більше тонкої і делікатної. І починається вона з рекомендацій, як вчитися, щоб домогтися успіху в цьому складному справі, щоб воно приносило задоволення, спонукало до подальшого знання.

Таку допомогу можуть надати або ті студенти, у яких вже склався позитивний досвід самостійного оволодіння знаннями, або викладачі, у яких є багатюща практика власного оволодіння наукою, і залучення до неї не одного покоління студентів.

Мета дослідження: виявлення педагогічних умов організації самостійної роботи студентів початкової професійної освіти.

Об'єкт дослідження: процес навчання

Предмет дослідження: організація самостійної роботи студентів початкової професійної освіти.

Завдання дослідження:

) вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну літературу;

) розглянути основні поняття: самостійна робота, самостійна пізнавальна діяльність, самостійність;

) досліджувати практичне застосування інструкційних карт в організації самостійної роботи студентів.

Робота структурована таким чином: введення, двох розділів, висновків до главам, висновок, список використаної літератури, додатки. Основна частина, у свою чергу, складається з двох глав. У першому розділі розглядаються теоретичні питання організації самостійної роботи студентів початкової професійної освіти. У другому розділі проводяться дослідження організація самостійної роботи на уроках інформатики використовуючи інструкційні карти

Глава 1. Теоретичні передумови вивчення проблеми організації самостійної роботи студентів НВО


1.1 Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми організації самостійної роботи в системі НПЗ


Вивчення питання самостійності почалося ще в давнину. Сократ, Платон, Арістотель глибоко і всебічно обґрунтували у своїх працях значимість добровільного, активного і самостійного оволодіння дитиною знаннями. При цьому вони виходили з того, що розвиток мислення людини може успішно протікати тільки в процесі самостійної діяльності, а вдосконалення особистості і розвиток її здатності - шляхом самопізнання. Така діяльність доставляє дитині радість і задоволення і тим самим усуває пасивність з його боку в придбанні нових знань. Свій подальший розвиток ідея про самостійність в навчання отримує у висловлюваннях Франсуа Рабле, Мішеля Монтеня, Томаса Мора, які в епоху похмурого середньовіччя в розпал процвітання в практиці роботи школи схоластики, догматизму і зубріння вимагають навчати дитину самостійності виховувати в ньому вдумливого, критично мислячої людини. Ті ж думки розвиваються на сторінках педагогічних праць Я.А. Каменського, Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці та ін.

У педагогічній літературі ж самостійність учнів як один з провідних принципів навчання розглядається з кінця ХVIII століття. Питання про розвиток самостійності і активності учнів - центральний в педагогічній системі К. Д. Ушинського, який обгрунтував шляхи і засоби організації самостійної роботи учнів з урахуванням вікових періодів навчання.

У 20-х роках ХХ століття певну роль у розвитку теорія самостійності учнів зіграли комплексне навчання та інші форми індивідуалізації навчання.

Один з провідних педагогів Підкасистий П. І. у своїй роботі «Самостійна пізнавальна діяльність школярів у навчанні» він розгля...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Спеціфіка організації Самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання
  • Реферат на тему: Процес організації самостійної роботи студентів в середню професійну освіту
  • Реферат на тему: Побудова системи самостійної роботи студентів з урахуванням характеру їх пі ...
  • Реферат на тему: Мотивація самостійної роботи студентів
  • Реферат на тему: Мотивація самостійної роботи студентів-психологів