Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Консьюмеризм і соціально-етичний маркетинг

Реферат Консьюмеризм і соціально-етичний маркетинг

Зміст


Введення

1. Сутність і характерний прояв консьюмеризма і соціально-етичного маркетингу

1.1 Сутність консьюмеризма і історія його розвитку

1.2 Права споживачів і соціально-етичний маркетинг

1.3 Охорона інтересів споживачів у роздрібній торгівлі

2. Практика консьюмеризма і соціально-етичного маркетингу

2.1 Основні критичні аргументи консьюмеризма і принцип його дії

2.2 Соціально-орієнтований брендинг

2.3 Стратегії соціального позиціонування Starbucks

Висновок

Список джерел

Введення


Актуальність теми дослідження. В умовах жорсткої конкурентної боротьби продавці повинні не тільки концентрувати увагу на отриманні прибутку, але і виробляти почуття задоволеності у споживачів. Завдяки руху конс'юмеризм стало можливим досягнення справедливості у відносинах між покупцем і продавцем. Правильно і чітко сформульовані права та обов'язки покупців дають їм відчуття захищеності і впевненості, а також захищають від несумлінності продавця. Також варто відзначити, що серед інших функцій конс'юмеризм включає забезпечення свободи вибору, якість споживчих послуг і чесної реклами, і крім захисту прав споживачів, їх інформування і просвітництво.

Новизна дослідження полягає в тому, що, незважаючи на високу значимість даної теми дослідження, вона має недостатню практичну розробленість. Розгляд даної тематики несе, як і теоритическими значимість, так і практичну. Теоретична значимість даної тематики є те, що ця тема може бути досліджена одночасно з різних наукових дисциплін.

Об'єктом наукової роботи є аналіз умов консьюмеризма і соціально-етичного маркетингу.

Предметом є вивчення окремих питань, які сформульовані в якості завдань даної наукової роботи.

Метою дослідження є глибоке розгляд теми конс'юмеризм в рамках соціально-етичного маркетингу на основі комплексного вивчення його теоретичних і методологічних основ, сутності та проблематики.

У рамках досягнення поставленої мети автором були поставлені наступні завдання:

конс'юмеризм етичний маркетинг торгівля

вивчити історичні та теоретичні аспекти теми Консьюмеризм і соціально-етичний маркетинг .

визначити актуальність проблеми Консьюмеризм і соціально-етичний маркетинг в сучасних умовах.

позначити тенденції розвитку тематики в сучасних умовах.

При проведенні дослідження по курсовій роботі для обробки та аналізу даних, використовувалися аналіз і синтез.

Ступінь вивченості проблеми. Джерелами інформації для написання наукової роботи за темою Консьюмеризм соціально-етичний маркетинг послужили базова навчальна література, законодавчі акти, огляди у спеціалізованих та періодичних виданнях, присвячених тематиці, довідкова література, інтернет ресурси, інші актуальні джерела інформації вітчизняних та зарубежнихавторов, таких як Ф. Котлер, А.П. Дурович, Ж. - Ж. Ламбен, Ноздрева Р. Б, Моїсеєва Н., Конишева М. і т.д.

Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, в якому прописані мета і завдання дослідження, визначено об'єкт і предмет досліджуваної теми; двох розділів, теоретичної та практичної частини; висновку, в якому отримано загальний висновок про досягнення мети курсової роботи і списку використаних джерел.

1. Сутність і характерний прояв консьюмеризма і соціально-етичного маркетингу


1.1 Сутність консьюмеризма і історія його розвитку


У сучасному світі конс'юмеризм має величезне значення в силу розповсюдження, так званого маніпулятивного або за образним висловом популярного європейського маркетолога Жан-ЖакаЛамбена дикого маркетингу. Під диким маркетингом він мав на увазі всілякі прийоми, що мають вплив на поведінку людей, незаконне уявлення товару під чужим зареєстрованим товарним знаком, а також подання неправдивої або неточної інформації, а також порівняльна реклама. У своїх працях він припускає, що під певним тиском попит може створити пропозицію, а не навпаки. (Маркетинг в туризмі: навч. Посібник/А.П. Дурович. - 7-е вид., - Мінськ, 2007. - 496с.) Таким чином, концепція маркетингу подразумевающей задоволення потреб заради отримання прибутку набула нових обрисів. Однією з основоположною причини цього є сформоване рух на захист прав споживачів під назвою конс'юмеризм raquo ;. Консьюмеризм - організований рух громадян і державних органів за розширення прав і впливу споживачів, п...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток соціально-етичний маркетингу в Україні
  • Реферат на тему: Затребуваність соціально-етичного маркетингу в сучасній ринковій економіці ...
  • Реферат на тему: Історія розвитку маркетингу, його сутність і значення. Поняття комплексу & ...
  • Реферат на тему: Соціальний маркетинг як маркетинг соціально значущих проблем
  • Реферат на тему: Соціально-психологічні впливу реклами на поведінку споживачів