Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Соціально-психологічні впливу реклами на поведінку споживачів

Реферат Соціально-психологічні впливу реклами на поведінку споживачів

Далекосхідна Народна Академія Наук

Приамурское (Хабаровське) географічне товариство

Далекосхідний Державний Медичний Університет


Хабаровський Державний Інститут Мистецтв і Культури

В В В В В В В В В 

Соціально-психологічні особливості впливу реклами на поведінку споживачів

В 

Марочко В.П., Марочко П.В.,

Капітоненко Н.А.

В В В В В В  Хабаровськ

1998


Марочко В.П., к.і.н., доцент; Марочко П.В., Капітоненко Н.А., к.м.н., доцент. Соціально-психологічні особливості впливу реклами на поведінку споживачів. Хабаровськ: Видавництво Приамурского (Хабаровського) географічного товариства, 1998, 1стор. <В 

Рецензенти: д.м.н., проф. Колотілін Г.Ф. (ДВГМУ), к.п.н., проф. Романенко Л.П., доц. Голованова С.А. (ХГІІК). Відповідальний за випуск Симаков В.І. (Приамурское географічне товариство) Комп'ютерний набір і верстка: Прочко Д.В.

У роботі на основі аналізу спеціальної літератури та соціологічних досліджень виявлено основні фактори, що впливають на процес сприйняття реклами. Визначається ступінь впливу реклами на споживачів. Доводиться, що соціально-психологічний підхід до рекламної діяльності дає можливість практичним працівникам більш професійно організувати процес реклами, підвищувати її якісний потенціал і тим самим розширювати межі її ефективності.

Книга рекомендується як навчальний посібник для студентів, викладачів ВНЗ і коледжів, а також підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями реклами в умовах становлення ринкової економіки в нашій країні.

Зміст

1

Сутність і зміст реклами, її роль у суспільстві 2

Соціально-економічні проблеми реклами та її роль в житті суспільства 2

Соціально-психологічний процес сприйняття реклами 19

Мотивація і потреба звернення до реклами ............... 36

Значення соціально-психологічного сприйняття і впливу у вдосконаленні рекламної діяльності .............. 39

Основні тенденції сприйняття і впливу сучасних аудіовізуальних засобів реклами ...................................... ............................................. 39

Ефективність рекламної діяльності та шляхи її вдосконалення 42

56

57

В 
Введення

В умовах переходу Російського суспільства від адміністративно-командної системи до ринкової економіки реклама стрімко вривається в наше життя, заповнюючи телеекрани і радіоефір, постійно зустрічаючись на сторінках періодичних видань, у транспорті, магазинах, на міських вулицях і узбіччях автострад. Буквально за кілька років вітчизняна реклама зробила величезний кількісний і якісний прорив. Її кращі зразки можуть бути визнані творами мистецтва в широкому розумінні цього терміну. ​​

Незмірно зростає значення реклами в економічному житті країни. У міру насичення ринку звернення до рекламі с...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив сприйняття і особливості обробки видів реклами на поведінку споживачі ...
  • Реферат на тему: Особливості психологічного впливу реклами на рекламозавісімих і рекламонеза ...
  • Реферат на тему: Мерчендайзинг як фактор впливу на поведінку споживачів
  • Реферат на тему: Соціально-психологічні механізми впливу
  • Реферат на тему: Ринкову поведінку споживачів