Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Тестова традиція в соціології: індексний метод (аналітичний метод)

Реферат Тестова традиція в соціології: індексний метод (аналітичний метод)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне автономне освітня установа

вищої професійної освіти

«Далекосхідний федеральний університет»

(ДВФУ)

ФІЛІЯ ДВФУ У Г. УссурійськогоПрактичне заняття № 7

Тестова традиція в соціології: індексний метод

(аналітичний метод)

з дисципліни «Теорія вимірів»

.65 Соціологія
Виконали:

Горова Олександра Михайлівна

Ксенофонтова Алла Миколаївна

Хрульова Валерія Василівна
г. Уссурійськ


Пояснювальна записка


Мета заняття: навчитися використовувати індексний метод для перевірки емпіричних гіпотез.


Зміст практичного заняття


У ході соціологічного дослідження респондентам задавалися наступні питання:Використовуючи індексний метод, перевірити таку гіпотезу: рівень задоволеності змінюється залежно від року навчання.


Хід заняття

аналітичний індекс соціологія

Для досягнення поставленої мети використовуйте стратегію «Ідеал». Даний прийом технології розвитку критичного мислення використовується для формування вміння вирішувати проблеми. Стратегія «Ідеал» передбачає наступні етапи:

1) Проблема: Перевірка емпіричної гіпотези на основі індексного (аналітичного методу).

2) «Д» - Дістаньтеся до її суті. Проблема формулюється у вигляді питання. Він повинен бути гранично точним, конкретним, і в ньому повинні бути відсутніми заперечення (наприклад, частка «не»).

Що потрібно зробити, щоб підтвердити істинність гіпотези?

) Варіанти вирішення.

Перевірити емпіричну гіпотезу нам допоможе умовивід по логічному квадрату і розрахунок аналітичного індексу.

Умовивід по логічному квадрату - це такий вид безпосередніх умовиводів, який дозволяє отримувати висновок, враховуючи властивості відносин між категоричними судженнями

Необхідно проаналізувати всі можливі поєднання варіантів відповіді на ці два питання.

Таких поєднань буде 9, т. е. після збору інформації ми можемо зіткнутися з 9 ситуаціями. Кожна з них вимагає своєї логіко-змістовної інтерпретації.

Всі поєднання можна представити у вигляді логічного квадрата, в якому кожна можлива ситуація має бути проинтерпретирована згідно зі схемою:

мінімальна задоволеність

максимальна задоволеність

А так само необхідно звернути увагу на проміжні варіанти, що знаходяться між крайніми позиціями. Знайти такі ситуації, які містять у собі протиріччя, а, отже, повинні бути виключені з аналізу. Таким чином, виходить:

? Задоволений, іншого не хочу (N ++)

? Швидше задоволений, ніж незадоволений (N +?)

? Незадоволений, але доводиться терпіти (N-?)

? Шкодую, що вступив до інституту (N--)

? Мені все одно (N ??)Розрахунок індексу:

Природною оцінкою «рівня задоволеності» може служити відносна різниця між числом «задоволених» і числом «невдоволених», т. е. частка цієї різниці в загальному числі всіх опитаних респондентів.Коефіцієнт, рівний 0,5 вводиться для того, щоб зробити рівноправними «Швидше задоволений, ніж незадоволений» і «Незадоволений, але доводиться терпіти».

) «А» - А тепер за роботу. Вибір оптимального варіанту (ів). Зваживши всі «за» і «проти», необхідно вибрати кращий (і) варіант (ти) вирішення проблеми.

Для початку, ми за допомогою програми SPSS розділили на 1 і 5 курс.

Крок 1. Для знаходження закономірності між центральною тенденцією змінних «Можливості вузу» і збільшенням оцінки положення вузу здійснили операцію: Дані - Розщепити файл.Крок 2. У діалоговому вікні відзначили пункт «Організувати висновок по групах», перенесли в праве вікно змінну «vcourse», натиснули «Ок».


Крок 3. Викликали діалогове вікно операції: Аналіз - Описові статистики - Табли...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Індексний метод вивчення динаміки продуктивності праці в торгівлі
  • Реферат на тему: Індексний метод у вивченні виробничих показників (на прикладі основних виро ...
  • Реферат на тему: Заняття туризмом, як метод загартування
  • Реферат на тему: Метод експертного багатокритеріального оцінювання. Метод аналізу ієрархій ...
  • Реферат на тему: Лізинг як метод фінансування: проблеми та шляхи їх вирішення