Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дослідження обліку позикових коштів і оцінка доцільності їх залучення на прикладі ТОВ &Климовський трубний завод&

Реферат Дослідження обліку позикових коштів і оцінка доцільності їх залучення на прикладі ТОВ &Климовський трубний завод&

Зміст

бухгалтерський облік позиковий кредит

Введення

. Нормативно-правове регулювання та теоретичні основи обліку та аналізу доцільності залучення позикових коштів

1.1 Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку позикових коштів

1.2 Сутність і види позикових коштів

1.3 Організація обліку позикових коштів

1.4 Методи аналізу позикового капіталу

2. Облік, аналіз і доцільність використання позикових засобів у ТОВ ??laquo; Климовський трубний завод

. 1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ ??laquo; Климовський трубний завод

2.2 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

2.3 Облік позикових коштів у ТОВ ??laquo; Климовський трубний завод

2.4 Оцінка ефективності використання позикового капіталу організації

2.5 Економічне обгрунтування залучення кредиту на підприємстві

3. Заходи щодо вдосконалення обліку та оптимізації структури позикового капіталу організації

. 1 Напрями вдосконалення обліку розрахунків по кредитах і позиках

3.2 Оптимізація структури позикового капіталу

Висновок

Список використаних джерел

ПрограмиВведення


Підвищення ефективності діяльності організації в галузях виробничого комплексу неможливо тільки в рамках забезпечення власними ресурсами організації. З метою збільшення їх фінансових можливостей організаціям необхідно залучення додаткових грошових коштів з метою збільшення вкладень у власний бізнес, і збільшення власного прибутку. Тому управління формуванням позикового капіталу - одне з найважливіших функціональних напрямів регулювання грошових коштів.

Питання забезпечення виробничої організації фінансовими ресурсами, як довгострокового характеру, так і короткострокового характеру є актуальним для здійснення процесу розширення відтворення.

Банківський кредит надається комерційними банками, іншими небанківськими кредитними організаціями, які отримали в Банку Росії ліцензію на здійснення банківських операцій.

З метою забезпечення фінансової стійкості, розвитку організації наявність у неї позикових коштів вельми важливо. Інформація про позики і кредити, отриманих організацією, активно використовується для фінансового аналізу діяльності фірми, оцінки її перспектив, платоспроможності, ліквідності і т.п. У той же час дані про видані позиках свідчать про грамотному використанні вільних коштів організації, що не лежать на рахунках, а приносять дохід.

Можливими шляхами формування позикового капіталу можуть стати кошти, що залучаються на ринку цінних паперів, і кредитні інструменти. При визначенні джерела боргового фінансування і стратегія його залучення визначають базові принципи і механізми організації фінансових потоків організації. Ефективність і гнучкість управління формуванням позикового капіталу сприяють формуванню найбільш раціональної структури фінансів організацій.

Актуальність дослідження обумовлена ??необхідністю постійного проведення аналізу управління формуванням та використанням позикового капіталу організації, який надає прямий вплив на кінцевий фінансовий результат діяльності організації, що дозволить:

по-перше, вибрати і обгрунтувати найкращу раціональну стратегію залучення позикових коштів,

по-друге, визначити можливі шляхи та необхідні напрямки по залученню капіталу в реальну сферу виробництва.

Мета роботи - дослідження обліку позикових коштів і оцінка доцільності їх залучення.

Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю Климовський трубний завод .

Предметом дослідження є позикові кошти і доцільність їх залучення.

Для досягнення поставленої мети був визначений ряд завдань:

- розглянути нормативно-правове регулювання та теоретичні основи бухгалтерського обліку позикових коштів і методику оцінки доцільності їх залучення;

- дослідити облік позикових коштів в ТОВ ??laquo; Климовський трубний завод raquo ;;

- провести аналіз використання позикового капіталу в ТОВ ??laquo; Климовський трубний завод і дати економічне обґрунтування залучення кредиту на підприємстві;

- розробити рекомендації з удосконалення обліку позикових коштів та оптимізації структури позикового капітал...


сторінка 1 з 34 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів. Розрахунок і оц ...
  • Реферат на тему: Ефективність політики залучення позикових коштів
  • Реферат на тему: Роль і місце позикових коштів в кругообігу грошових коштів сучасних організ ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання позикових коштів
  • Реферат на тему: Облік і аналіз позикових коштів на прикладі ЗАТ &Електровипрямітель&