Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Роль і місце позикових коштів в кругообігу грошових коштів сучасних організацій

Реферат Роль і місце позикових коштів в кругообігу грошових коштів сучасних організацій

Белкоопсоюза

УСТАНОВА ОСВІТИ

В«БІЛОРУСЬКИЙ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В»


Кафедра фінансів і кредиту
Курсова робота

з курсу В«Теорія фінансівВ»

на тему: В«Роль і місце позикових коштів в кругообігу грошових коштів сучасних організаційВ»

Гомель 2012

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 52 с., 11 таблиць, 45 джерел.

Тема В«Роль і місце позикових коштів в кругообігу грошових коштів сучасних організаційВ»

Ключові слова: ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, позикові фінансові ресурси, КАПІТАЛ, ПОЗИКА, КРЕДИТНІ РЕСУРСИ, лізинг, факторинг, ЕМІСІЯ ОБЛІГАЦІЙ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБОРГОВАНІСТЬ , леверидж, ефект фінансового важеля.

Об'єктом дослідження курсової роботи є позикові кошти організацій та підвищення ефективності їх використання.

Мета дослідження: Метою даної роботи є визначення ролі і місця позикових коштів в кругообігу грошових коштів сучасних організацій.

Використовувані методи дослідження: аналіз, синтез, економіко-статистичний, обстеження, вибірка, порівняння.

У процесі роботи проведені наступні дослідження і розробки: розглянуті законодавчі акти Республіки Білорусь, інструкції в області бухгалтерського обліку, праці білоруських і російських авторів у галузі фінансів, фінансового менеджменту, економіки, управління та фінансового аналізу.

Елементи наукової новизни отриманих результатів: в результаті дослідження ринку позикового капіталу і способів залучення додаткового фінансування організацій була вироблена методика визначення ефективності залучення позикових коштів за допомогою виявлення ефекту фінансового важеля.

Областю можливого практичного застосування є білоруські організації.

Економічна та соціальна значимість роботи: отримані результати проведеного курсового дослідження дозволяють виробити і запропонувати нові і прогресивні форми залучення позикового капіталу з метою підвищення ефективності та результативності управління позиковими засобами організацій.

Авто роботи підтверджує, що наведений в ...


сторінка 1 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження обліку позикових коштів і оцінка доцільності їх залучення на пр ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання позикових коштів
  • Реферат на тему: Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів. Розрахунок і оц ...
  • Реферат на тему: Ефективність політики залучення позикових коштів
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності позикових коштів в табличних процесорах