Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Аналіз ведення бухгалтерського обліку в ВАТ &ММЗ ім. Вавилова - керуючої компанії холдингу БелОМО&

Реферат Аналіз ведення бухгалтерського обліку в ВАТ &ММЗ ім. Вавилова - керуючої компанії холдингу БелОМО&

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в промисловості

ЗВІТ

про переддипломної практиці з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

на ВАТ ММЗ ім. Вавилова - керуюча компанія холдингу БелОМО
Керівник практики від БГЕУ Д.Г. Гончеренок

Керівник практики від організації Т.Л. Рубацкая

Виконавець: студентка УЕФ,

Дем'янюк Юлія Олександрівна


Мінськ 2015

Зміст


Введення

1. Загальні питання організації виробництва і управління

2. Облік витрат на виробництво продукції, робіт, послуг і калькулювання їхньої собівартості

3. Облік готової продукції, робіт, послуг та їх реалізації

4. Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій

5. Облік інших видів діяльності організації

6. Облік фінансових результатів, фондів і резервів

7. Бухгалтерська звітність

8. Аналіз фінансового стану підприємства

9. Ревізія фінансового стану підприємства

10. Індивідуальне завдання

Висновок


Введення


Основним завданням промислових підприємств є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробничої продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.

Основною стратегічною метою ВАТ ММЗ ім. Вавилова - керуючою компанією холдингу БелОМО є прибуткове виробництво зі зміцненням позицій на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту за рахунок вдосконалення політики у сфері якості продукції, проведення реконструкції та технічного переозброєння окремих виробництв підприємства.

Розмір статутного фонду на 01.01.2014 - 525 877 013 200 руб. Статутний фонд розділений на 119 517 503 простих (звичайних) акцій номінальною вартістю 4 400 рублів кожна.

Власницький нагляд здійснює Міністерство промисловості Республіки Білорусь.

ОАО ММЗ імені С.І. Вавилова - керуюча компанія холдингу БелОМО" створено з метою координації діяльності по найбільш повному задоволенню потреб народного господарства в продукції виробничо-технічного та спеціального призначення, товарів народного споживання, отримання прибутку від реалізації продукції, товарів, послуг, розширення виробництва, задоволення соціальних і економічних потреб працівників підприємства.

Основні види діяльності підприємства:

розробка і виробництво продукції виробничо - технічного та спеціального призначення (в основному оптико-механічні прилади);

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт;

бухгалтерський облік фінансовий стан

виробництво медичної техніки, товарів народного споживання, надання послуг.


Таблиця 1 - Структура промислової продукції

ПоказательОб'ем виробництва, млн. руб. Питома вага в загальному обсязі виробництва,% Темп росту,% 2012р. 2013 2012р. 2013р. 1. Оптична продукція27781028645746,748,7103,12. Вузли гальмівних сістем1336749244622,515,769,23. Лічильники газа11806610447219,817,788,54. Інша продукція6551510537416,010,5160,8ІТОГО: товарна продукція59506558874910010098,9

Примітка - Джерело власна розробка


1. Загальні питання організації виробництва і управління


Бухгалтерський облік в організації являє собою систему безперервного і суцільного документального відображення інформації про її господарської діяльності методом подвійного запису в грошовому вираженні на рахунках бухгалтерського обліку, його ведення здійснюється відповідно до облікової політики організації, сформованої відповідно до законодавства Республіки Білорусь і затвердженої рішенням керівника організації (ст.2 lt;consultantplus://offline/ref=111B660BFDF8B7A420E622E4F0F341E20C9E638E475E20CE92E6AB6884F07667852DBA7004972F255533551650j3Igt; Закону № 3 321-XII). Керівник організації зобов'язаний організувати бухгалтерський облік і створити необхідні умови для правильного його ведення (ст.6 lt;consultantplus://offline/ref=111B660BFDF8B7A420E622E4F0F341E20C9E638E475E20CE92E6AB6884F07667852DBA7004972F25...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік і аналіз реалізації продукції (робіт, послуг) на підприємстві (органі ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік собівартості виробництва продукції (робіт, послуг) на ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підп ...