Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації

Реферат Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації

азівки, навчальні посібники, дані фінансової звітності ТОВ ??laquo; Идаса Клин raquo ;: форма №1 Бухгалтерський баланс .

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами господарське товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів.

Комерційні організації (господарські товариства суспільства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства) - це організації, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності.

Місцем проходження практики стало Товариство з обмеженою відповідальністю Идаса Клин .

Основною метою діяльності фірми, відповідно до Статуту ТОВ ??laquo; Идаса Клин raquo ;, є розширення ринку товарів, а також отримання прибутку.

Компанія займається виробництвом і оптовою торгівлею рибних пресервів.

Фактична адреса: 141650, Московська область, Клинский район, м Високовський, вул. Курятникова, д.101.

Товариство самостійно укладає та контролює виконання господарських та інших договорів з усіма видами організацій, підприємств та установ, а так само з приватними особами.

Вищим органом управління товариством є Збори засновників. Воно регулярно збирається один раз на рік для затвердження бухгалтерської звітності, звіту директора, звіту бухгалтера товариства, розподілу чистого прибутку, вирішення стратегічних питань діяльності товариства.

На даному підприємстві використовується програма 1С - Бухгалтерія .

Вихідними даними для бухгалтерії є проводки, що вводяться в журнал господарських операцій. На підставі введених проводок програма автоматично формує баланс.

1. Порядок нарахування заробітної плати та її облік


1.1 Види, форми і системи оплати праці


Відповідно до чинного законодавства підприємство самостійно встановлює форми і системи оплати праці. Підприємство повинно забезпечувати гарантований законом мінімальний розмір оплати праці, умови праці та заходи соціального захисту працівників незалежно від видів власності та організаційно - правових форм підприємства (ст.133 ТК РФ).

На підприємстві ТОВ ??laquo; Идаса Клин заробітна плата кожного працівника складається з таких чинників:

. оплата фактично відпрацьованого часу;

2. оплата невідпрацьованого часу;

. заохочувальні виплати.

Основними формами оплати праці є погодинна і відрядна.

Погодинна оплата праці нараховується працівникам згідно кваліфікації, відпрацьованому часу та якістю праці.

Відрядна форма оплати праці нараховується за виконаний обсяг робіт виходячи з розцінок, встановлених за одиницю роботи. Певне поєднання форм заробітної плати утворює різні системи оплати праці.

погодинній оплаті праці поділяють на два види: почасово - преміальна і пряма.

При почасових формах оплата проводиться за певну кількість відпрацьованого часу незалежно від обсягу виконаних робіт. Заробіток робітників визначають множенням годинної або денної робочої ставки його розряду на число відпрацьованих ним годин або днів.

Пряма система оплати праці залежить від кількості відпрацьованих годин.

При почасово - преміальною системою оплати праці від суми заробітку за тарифом додають премію в певному відсотку до тарифної ставки або іншого вимірника. Первинними документами з обліку праці працівників при погодинній оплаті є табелі.

При відрядній оплаті праці заробітна плата розраховується як добуток обсягу виконаної роботи і відрядних розцінок. Відрядна форма оплати праці підрозділяється на п'ять систем: пряма відрядна, відрядно - преміальна, відрядно - прогресивна, акордна, побічно - відрядна.

На підприємстві ТОВ ??laquo; Идаса Клин використовується погодинна оплата праці. Згідно зі штатним розкладом на підприємстві працює 24 людини. Так само на підприємстві восьмигодинний робочий графік.

Середня заробітна плата становить 14000 рублів на місяць.


1.2 Нарахування заробітної плати при різних видах, формах і системах оплати праці


При організації обліку оплати праці, відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку важливе значення має розмежування випл...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці по Галузо виробни ...
  • Реферат на тему: Оплата праці працівників. Сучасна практика оплати праці працівників на під ...
  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Аналіз показників продуктивності праці працівників та фонду оплати праці на ...
  • Реферат на тему: Сучасні форми і системи оплати праці та їх застосування на підприємстві (ор ...