Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Методи дослідження малої групи (соціометрія, методики з вивчення соціально-психологічного клімату групи)

Реферат Методи дослідження малої групи (соціометрія, методики з вивчення соціально-психологічного клімату групи)

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

ФГБОУ ВПО «Алтайський державний університет»

Факультет психології

Кафедра загальної та прикладної психології


РЕФЕРАТ

з дисципліни «Психологія великих і малих груп»

на тему: Методи дослідження малої групи (соціометрія, методики з вивчення соціально-психологічного клімату групи і т.д.)


Виконала:

студентка групи 1822з

заочного відділення ФП

Н.А. ПарулінаБарнаул, +2014


Зміст


Введення

. Мала група як об'єкт соціально-психологічного дослідження

. Методики вивчення внутрішньогрупових відносин

. Методики вивчення компетентності у спілкуванні

. Діагностика індивідуальних властивостей, що впливають на міжособистісні відносини

Висновок

Список літератури

Термінологічний словникВведення


Актуальність проблеми вивчення малих груп визначається, насамперед, прикладним характером одержуваних у цій області результатів, які сприяють досвідченому керівникові в різних сферах (освіті, державній службі, бізнесі та ін.) оптимізувати відбуваються в організації процеси, раціонально використовувати людські ресурси.

В даний час в області психодіагностики малих груп накопичено чималий досвід. Об'єктами вивчення є всі ознаки і параметри малої групи. Узагальнюючи різні напрямки дослідження малої групи, їх можна представити у вигляді наступних областей: внутрішньогрупові відносини, компетентність у спілкуванні, діагностика індивідуальних властивостей, що впливають на міжособистісні відносини. Хоча можлива й інша класифікація даних (наприклад, за характером проведених методик: опитувальники, проектні методики і т.д.). Особливості діагностики групи представлені в роботах соціальних психологів: Г.Андреева, В.А. Бодров, Д.Майерс, Я.Л.Морено, Б.Д. Паригін, А.В. Петровський та ін. Автори дають класифікації методик, описують Ососбенно їх проведення, обговорюють питання досягнення валідності та надійності отримуваних даних.

Мета даного реферату: Узагальнити представлені в науковій психологічній літературі відомості про методики вивчення малих груп.. Мала група як об'єкт соціально-психологічного дослідження


Мала група - це нечисленна по складу досить стійка спільність людей, об'єднаних спільною соціальною діяльністю і знаходяться в безпосередньому особистому взаємодії і спілкуванні [1].

Всі люди є членами тих чи інших груп: учнем класу, студентської групи, трудового колективу і т.д. Мінімальна чисельність малої групи становить 2-3 особи, максимальна - 20-40 осіб. При цьому групи з чисельністю більше двадцяти чоловік зазвичай не визначаються як малі. Причина цього полягає в тому, що не- посереднє взаємодія (взаємодія обличчям до обличчя) членів групи і приватне вплив, які є відмінними рисами малої групи, проявляються зі значно меншою ймовірністю, коли взаємодіють більше двадцяти чоловік. Оптимальною вважається група в 5-7 чоловік [1; 3].

Мала група має ряд ознак і параметрів. Для розуміння сутності методів дослідження малих груп - вкажемо їх далі.

Ознаки малої групи:

) просторове і тимчасове соприсутствие людей, яке дає можливість для особистих контактів;

) референтність - прийняття членами групи загальних еталонів поведінки, моральних і ціннісних норм;

) лідерство - взаємодія лідерів і ведених в групі, вплив лідерів на групу в цілому заради здійснення спільних цілей;

) интегративность групи - міра єдності, неподільності, спільності членів групи;

) інтрагрупповая активність - міра внутрішньогрупової активності окремих членів групи;

) интергрупповой активність - міра активності групи в цілому та її членів із зовнішніми групами;

) мікроклімат - характер взаємин між людьми в групі, їх психологічне самопочуття, задоволеність групою, комфортність перебування в ній;

) організованість - здатність групи до самоврядування;

) інтелектуальна комунікативність - характер міжособистісного сприйняття і встановлення взаєморозуміння, знаходження єдиної мови спілкування;

) спрямованість групи - наявність постійної мети спільної діяльності та п...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення психологічного клімату робочої групи трудового колективу
  • Реферат на тему: Проблема малої групи в соціальній психології
  • Реферат на тему: Групові динамічні процеси сім'ї як малої групи
  • Реферат на тему: Міжособистісні відносини дітей у різновікової групи дитячого садка
  • Реферат на тему: Малі групи. Взаємодія в групі. Особистість в групі