Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Автоматизація установки комплексної підготовки газу заполярного газонефтеконденсатного родовища

Реферат Автоматизація установки комплексної підготовки газу заполярного газонефтеконденсатного родовища

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Уфімський державний нафтовий технічний університет»

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництвДипломний проект

АВТОМАТИЗАЦІЯ установка комплексної підготовки газу Заполярні ГАЗОНЕФТЕКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА
Студент

Ляпустін Е.С.


Уфа

Зміст


Введення

1. Цех осушення газу УКПГ - 1С

.1 Призначення цеху осушення газу

.2 Характеристика виробництва

.3 Характеристики вихідних, товарних і допоміжних продуктів

1.4 Характеристика процесу осушення газу

.5 Опис технологічного процесу цеху осушення газу

2. Патентна опрацювання

.1 Напрямок пошуку

.2 Регламент патентного пошуку

.3 Результати пошуку

2.4 Аналіз результатів пошуку

3. Автоматизація цеху осушення газу УКПГ - 1С

3.1 Структура АСУ ТП ЦОГ

3.2 Опис функціональної схеми автоматизації

.3 Опис технічних засобів автоматизації ЦОГ

3.4 Рівень автоматичного управління (САУ)

3.5 Рівень оперативно-виробничої служби промислу

4. Модернізація системи автоматизації цеху осушення газу УКПГ - 1С шляхом підбору аналізатора температури точки роси

.1 Формулювання завдання і аналіз проблеми

.2 Обгрунтування вибору аналізатора

4.3 Розробка алгоритму автоматичного регулювання подачі ДЕГ в абсорбери ЦОГ

5. Охорона праці і техніка безпеки

5.1 Аналіз виробничих небезпек і шкідливостей

.2 Заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці

.3 Розрахунок параметрів установки пожежогасіння. Загальна характеристика прийнятої установки пінного гасіння.

6. Оцінка економічної ефективності від заміни аналізатора температури точки роси в ЦОГ

.1 Характеристика ТОВ «Газпром видобуток Ямбург»

6.2 Основні джерела економічної ефективності проекту

6.3 Методика розрахунку економічної ефективності проекту

.4 Розрахунок економічної ефективності проекту

Висновок

Список використаних джерел

Додаток А. Перелік демонстраційних листів


Введення


Впровадження автоматизації стає невід'ємною частиною будь-яких технологічних процесів, які в свою чергу стають все більш небезпечними і непередбачуваними. Для виключення цих факторів і впроваджуються системи автоматизації, що дозволяють управляти процесами на відстані і впливати на технологічний процес керуючими впливами з найбільшою точністю і меншими техніко-економічними витратами.

У даному дипломному проекті розглянуто цех осушення газу УКПГ - 1С Заполярного газоконденсатного родовища ТОВ «Газпром видобуток Ямбург», що забезпечує підготовку товарного газу з певними показниками якості для подальшого його транспорту споживачеві.

Метою дипломного проекту є автоматизація цеху осушення газу.

Завданнями дипломного проекту є:

вивчення технології осушення і очищення природного газу;

модернізація існуючої системи автоматизації цеху осушення газу;

розробка алгоритму автоматичного регулювання подачі ДЕГ в абсорбери ЦОГ.

Актуальність автоматизації цеху осушення газу обумовлена ??необхідністю контролю за якістю осушеного газу, у тому числі підтримці необхідної температури точки роси, щоб уникнути наступного гідратоутворення.

Таким чином, автоматизована система управління технологічними процесами (АСУТП) визначає узгоджену роботу обладнання в жорстких умовах безперервного виробництва, гарантує повну інформативність обслуговуючого персоналу та диспетчерських пунктів, відрізняється високою оперативністю, що говорить про підвищення рівня безпеки експлуатації та зростанні надійності технологічного обладнання.

При роботі був використаний технологічний регламент експлуатації установки комплексної підготовки газу УКПГ - 1С Заполярного газонефтеконденсатного родовища.


1. Цех осушення газу УКПГ - 1С


. 1 Призначення цеху осушення газу


Установка призначена для підготовки газу сеноманской поклади до дальнього трубопровідного транспорту. Генеральний проектувальник УКПГ - 1С - ВАТ «ВНІПІгаздобича». Експлуатацію УКПГ - 1С здійснює Заполярне НГВУ ТОВ «Ямбурггаздобича».

Природний ...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Автоматизація процесу осушення газу на установці комплексної підготовки газ ...
  • Реферат на тему: Аналіз роботи абсорбційної установки осушення газу Уренгойського газоконден ...
  • Реферат на тему: Проектування установки підготовки газу на родовищі Петропавловське
  • Реферат на тему: Синтез системи автоматичного керування процесом електричної очищення газу
  • Реферат на тему: Автоматизація процесса абсорбції природного газу