Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Автоматизація процесса абсорбції природного газу

Реферат Автоматизація процесса абсорбції природного газу

Зміст


Введення

Частина I. Аналіз сучасного цілепокладання в області іншомовної освіти

. 1 Перехід від навчання іноземної мови до іншомовного утворення

. 2 Культура як зміст іншомовної освіти

. 3 Полікультурна мовна особистість - основна лінгводидактична категорія цілепокладання

. 4 Аналіз реальної дійсності в ракурсі розглянутих питань

Висновки по Частини I

Частина II. Сістемнокультурологіческая стратегія як шлях досягнення цілей іншомовної освіти

. 1 Сістемнокультурологіческая стратегія: визначення, принципи, зміст

. 2 Можливості сістемнокультурологіческой стратегії для досягнення завдань іншомовної освіти

Висновки по Частини II

Висновок

Список літератури

ДодатокВведення


«Не заради плуга оре селянин»

Вибір теми обгрунтований насамперед її актуальністю, так як зі зміною обстановки в світі, зміною потреб суспільства постало питання і про модифікацію цілей навчання.

У період глобалізації всіх сфер суспільного життя проблема вивчення іноземних мов стає найбільш актуальною. У процесі глобалізації все більше зростає роль особистих контактів людей, а як наслідок, - вербальної комунікації, у тому числі міжнаціональної, яка вимагає володіння іноземною мовою.

Іноземні мови є одним з головних факторів як соціально-економічного, так і загальнокультурного прогресу суспільства. Іноземна мова виконує величезну роль у формуванні особистості та підвищенні освіти, адже з його допомогою можна отримати безпосередній доступ до духовного багатства іншої країни, отримати можливість комунікації з представниками інших народів. Тому підвищення інтересу до іноземних мов в нашій країні, не викликає подиву. Нові політичні та соціально-економічні зміни в Росії в останні десятиліття, її прагнення активно і плідно співпрацювати із західними країнами суттєво вплинули на розширення функції іноземної мови як предмета і привели до переосмислення мети, завдань і змісту навчання іноземним мовам. Нова політична обстановка, розширення міжнародного співробітництва та міжнародних контактів вимагають сьогодні володіння не тільки іноземною мовою, рівень якого, залишає бажати кращого, але і іншомовною культурою, тобто фактично людині необхідно бути полікультурної особистістю. [Данилова О.А .: 9, URL: lt; # justify gt; Частина I. Аналіз сучасного цілепокладання в області іншомовної освіти


. 1 Перехід від навчання іноземної мови до іншомовного утворення


Зараз перед школою третього тисячоліття стоїть глобальне завдання - створення «людини культури» (у визначенні В. С. Біблера). «Людина культури» - це цілісна людина, і його «вирощування» передбачає поєднання освіти і виховання, спрямованих на формування його ціннісної свідомості. Саме тому пріоритетними напрямками в сучасній парадигмі освіти виступають культурознавчі дисципліни, в тому числі і іноземні мови.

Новий підхід до викладання іноземної мови має своє відображення у федеральному державному освітньому стандарті від 2012 року, за яким усі освітні установи виконують перехід від навчання іноземної мови до іншомовного освіті. [Федеральний державний стандарт: 1, URL: lt; # justify gt; Питання №1. Чи знаєте ви походження і переклад слів (напишіть переклад) дазнаю тільки проісхожденіезнаю тільки переводнетLa plombi? Res 0% 0% 0% 100% L esquimau0% 0% 0% 100% Le citron0% 0% 0% 100% Le mousquetaire0% 0% 0% 100% L? t? indien 0% 0% 0% 100% Humeur0% 0% 0% 100% Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche0% 0% 70% 30% Питання №2. Знайдіть еквівалент французької прислів'ї в російській мові, з'єднайте іхверно знайшли еквівалентневерно знайшли еквівалентQui veut l oeuf, doit supporter la poule. Хочеш кататися, люби і саночки возити. 0% 100% Apr? S la pluie le beau temps. Не всі негоду, буде і червоне солнишко.10% 90% Mieux vaut manquer d argent que d amis. Не май сто рублів, а май сто друзей.30% 70% Dis-moi qui te hantes, je te dirai qui tu es. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти.0% 100% Nous sommes responseble pour celui qui nous avons apprivois ?. Ми відповідаємо за тих, кого пріручілі.0% 100% On ne fait pas d omelette sans casser des oeufs. Без праці не виловити і рибку зі пруда.0% 100%

Ще раз зауважимо, що всі питання тестів пов'язані з темами навчально-методичного комплексу, програмними вимогами та вимогами федерального державного освітнього стандарту. На жаль, результати показали, що учні не володіють в достатньому обсязі найбільш вживаним...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сучасне цілепокладання в області іншомовної освіти: проблеми та шляхи виріш ...
  • Реферат на тему: Принципи навчання навчальному співробітництву у процесі вивчення іноземної ...
  • Реферат на тему: Інноваційні процеси у викладанні та вивченні іноземної мови на сучасному ет ...
  • Реферат на тему: Роль діалогічного мовлення в процесі навчання іноземної мови в основній шко ...
  • Реферат на тему: Способи введення і закріплення лексичного матеріалу на середньому етапі нав ...