Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Еколого-географічної освіти і виховання школярів в умовах сільської школи

Реферат Еколого-географічної освіти і виховання школярів в умовах сільської школи

ВСТУП


Біосфера, як і її окремі екосистеми, здатна переносити значні антропогенні навантаження завдяки можливості саморегуляції, самоочищення та самовідновлення. Однак ці властивості мають природні межі. Людина не може жити поза природи, він завжди користувався її ресурсами. Але виникнення і розвиток цивілізації, особливо науково- технічний прогрес, сприяли посиленню експансії людства у біосфері, яка яскраво проявляється в регіонах з розвиненими державами. Подальше зростання тиску на природу, що порушує її природні можливості, негативно позначається на умовах життя не тільки сьогоднішніх жителів, але може зробити неможливим життя наступних поколінь.

Серйозність і складність сучасного суспільного розвитку визначається не тільки погіршенням стану природи, економіки, інших сфер життя суспільства, але і кризовим станом самої людини, обумовленим століттями сформованим способом життя, поведінкою (А. Яшин). У зв'язку з цим виникає необхідність виховання нової особистості, орієнтованої на розумне взаємодія з природою.

Усвідомлення цих глобальних проблем світовою спільнотою детермінувало необхідність створення на рівні ООН глобальної мережі екологічної освіти та виховання всіх верств населення. У зв'язку з цим має стати обов'язковим спеціальне екологічна освіта і виховання населення, особливо підростаючого покоління [3].

Згідно з Федеральним освітньому стандарту, особистісні результати освоєння основної освітньої програми середньої (повної) загальної освіти повинні відображати сформованість дбайливого ставлення до природи. Сьогодні важливий новий погляд на природоохоронну діяльність школярів як на цінність і чинник виховання інтелігентності і цивілізованості, екологічного ставлення до природи.

Формування природоохоронних цінностей пов'язано з системою безперервної екологічної освіти, екологією особистості (концепція Б.Т. Лихачова) [25].

Екологізація процесу навчання і виховання підростаючого покоління стала одним з напрямків та державної політики в галузі освіти. Згідно з чинним «Закону України про охорону навколишнього середовища» в Росії встановлена ??система загального, комплексного і безперервної екологічної освіти і виховання, що включає в себе весь процес перманентного освіти.

В якості основної мети екологічної освіти ставиться формування особистості із екоцентричний типом екологічної свідомості.

Виділяється важливість вирішення завдань формування:

а) адекватних екологічних уявлень; б) дбайливого ставлення до природи; в) системи умінь, навичок і стратегій взаємодії з природою. (С.Д. Дерябо і В.А. Ясвин) [3].

Стан довкілля зараз хвилює кожного, тому що від цього залежить здоров'я людини. У той же час практика показує, що учні добре орієнтується, знають сутність глобальних екологічних проблем, але погано уявляють, як ці глобальні світового рівня проблеми проявляються в конкретних ситуаціях, навколо нас. Недолік цих знань має заповнюватися не тільки за рахунок введення предмету екології, але і в результаті екологізації інших шкільних предметів, зокрема, географії, що зробить вивчення географії (особливо свого краю) більш значущим.

Екологізація географічної освіти виглядає найбільш природно, так як зараз існує реальна загроза порушення рівноважного стану біосфери (тобто жива оболонки) або всієї географічної оболонки в цілому. Перша служить об'єктом дослідження екології, а друга - географії.

Географія та екологія - предмети дуже схожі у своїй універсальності, вони використовують знання математики, фізики, біології, хімії. Вивчення цих наук неможливо без практичної діяльності з вивчення навколишнього нас природного середовища. Екологічні проблеми багато в чому породжені суспільством. А взаємодія природи й суспільства - це предмет вивчення географії. У географії об'єктом дослідження є геосистеми, в екології - екосистеми. Такий системний підхід також зближує екологію та географію, тобто взаємозв'язок і взаємозбагачення цих наук очевидно.

З особливою гостротою проблема формування природоохоронних цінностей стоїть перед загальноосвітньої сільською школою. Відставання села від міста за умовами та рівнем життя населення в умовах економічної кризи і після нього, споживацьке ставлення до природи і її ресурсів потребують прийняття негайних заходів щодо формування природоохоронних цінностей у підростаючого покоління.

Одним із завдань, які стоять перед сучасним географічним утворенням, є формування у всіх членів суспільства образу країни. Будь-яка людина повинен мати правильне уявлення про те, в якій країні, якому регіоні, місті, селі він живе.

Без цього неможливий істинний патріотизм -...


сторінка 1 з 37 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Засоби та шляхи Формування системи екологічної освіти та виховання молодших ...
  • Реферат на тему: Виховання бережливого Ставлення до природи
  • Реферат на тему: Теоретичні основи виховання емоційно-позитивного Ставлення до природи у діт ...
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення рівня і якості життя населення на прикладі муніципальн ...
  • Реферат на тему: Екологічна освіта та виховання школярів під час навчання географії