Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Рішення диференціального рівняння для похідної функції методом Хеммінга і методом Адамса

Реферат Рішення диференціального рівняння для похідної функції методом Хеммінга і методом Адамса

Зміст


Введення

. Постановка завдання

.1 Загальна характеристика завдання

.2 Аналіз літературних джерел

. Проектування програмного модуля

.1 Розрахункові формули методів

.2 Опис даних, використовуваних для вирішення завдання

.3 Опис схеми програми

. Реалізація програмного модуля

.1 Опис структури розроблюваного пакету

.2 Опис використовуваних типів даних

.3 Створення основної форми програми

3.4 Написання коду введення вихідних даних

.5 Написання коду основних розрахунків

.6 Висновок результату

.7 Проектування інтерфейсу програми

4. Тестування програмного модуля

4.1 Тестування рішення задачі

4.2 Тестування програми

5. Енерго- та ресурсозбереження

Висновок

Список літератури

Додаток А Текст програми


Введення


Сучасний розвиток і швидке прогресування науки, техніки і впровадження інформаційних технологій, автоматизованих систем управління та засобів комп'ютерної техніки в різні галузі життєдіяльності людини, викликало необхідність у розробці пакетів програм та програм, що полегшують роботу багатьом фахівцям різних областей і звичайним користувачам персонального комп'ютера, що використовують прикладні програми.

В даний час ЕОМ застосовуються в багатьох галузях науки, техніки і народного господарства. В основному вони використовуються для вирішення складних математичних і інженерних задач, як керуючих машин в промисловості і військовій техніці, у сфері обробки інформації різного роду. Рішення за допомогою ЕОМ багатьох завдань математики, фізики, електроніки та інших наук благотворно впливає на подальший розвиток обчислювальної техніки.

Кроком, кардинально змінив життя програмістів, була поява візуального програмування, яке дозволило звести проектування користувальницького інтерфейсу до простим і наочним процедурам. Delphi? одна з найпотужніших систем, що дозволяють на найсучаснішому рівні створювати окремі прикладні програми Windows. Робота ведеться в інтегроване середовище розробки (ІСР або Integrated developrated environment - IDE) Delphi. Середа подає форми (віконні або невидимі), на яких розміщуються компоненти. На форму за допомогою миші переносяться і розміщуються піктограми компонентів, наявних в бібліотеці Delphi. Під час проектування форми і розміщення на ній компонентів Delphi автоматично формує коди програми, включаючи в неї відповідні фрагменти, що описують даний компонент. У відповідних діалогових вікнах користувач може змінити задані за замовчуванням значення якихось властивостей цих компонентів і, при необхідності, написати обробники якихось подій.

Обгрунтування і рішення практичної задачі на мові Delphi полягає в побудові математичної моделі досліджуваного явища, що дозволяє звести рішення практичної задачі до вирішення математичної задачі, що представляє собою, як правило, складну задачу, яка не може бути вирішена безпосередніми людськими зусиллями, з безліччю даних, для вирішення якої необхідно виконати великий обсяг обчислень. На сучасному етапі людиною вже розроблено безліч методів вирішення різного роду завдань. Методи рішення більш складних і громіздких завдань знаходяться на етапі дослідження.


1. Постановка завдання


. 1 Загальна характеристика завдання


Проектована програма призначена для побудови графіка функції, розрахунку похідною цієї функції і обчислення методів по цій функції. До проектованому додатком застосовані наступні вимоги: наявність головного і контекстного меню, спливаючих підказок, захисту від некоректного введення. Пункти меню повинні містити наступні команди:

Зберегти Графік;

Зберегти таблицю;

Вихід;

Колір (графіка, таблиць, тексту);

Режим побудови (Миттєвий, Анімація);

Побудова;

Розрахунок;

Очищення (очищення області введення і виведення інформації);

Довідка (Про програму, Довідка).

Значення а задає користувач, методи для обчислення похідної функції - метод Адамса третього порядку точності, метод Хемминга 4-го порядку точності за схемою 1/3.

Атрибути створюваної програми дозволяють вибір наступних можливостей: режим побудови (анімація або миттєвий), зміна кольору графіка, осей, збереження отриманого зображення.

Для реалізації завдання використовуються можливості Borland Delphi7.


1.2 Аналіз літературних джерел


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми на Delphi для вирішення транспортної задачі
  • Реферат на тему: Область застосування методу Гауса до вирішення прикладних завдань. Розробк ...
  • Реферат на тему: Розробка програми для ПОБУДОВИ графіка Функції y = 1 / x2 та знаходження пл ...
  • Реферат на тему: Рішення обчислювальних завдань і створення компонентів Delphi
  • Реферат на тему: Розробка програми для ПОБУДОВИ графіка Функції