Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розробка і математичний опис елементів автоматичного управління

Реферат Розробка і математичний опис елементів автоматичного управління

Завдання 1


Знайти оригінали по заданих зображеньРішення

По таблиці перетворень і властивостями перетворення Лапласа знайдемоДе I - одинична функція.

Для визначення перетворення Лапласа від дробу необхідно цю правильну раціональну дріб представити у вигляді найпростіших дробів, які визначаються відповідно до корінням характеристичного рівняння і за якими перетворення Лапласа можна взяти, використовуючи таблиці перетворення. Розглянута дріб розкладається на найпростіші дроби наступним чином:У результаті розкладання отримана сума найпростіших дробів, коефіцієнти яких визначаються методом невизначених коефіцієнтів, для чого розглядається рівність двох дробів. Дві правильні раціональні дроби рівні між собою, якщо рівні їх чисельники і знаменники. Т.к. знаменники рівні, то, отже, необхідно прирівняти один до одного і чисельники. Прирівнявши в чисельнику коефіцієнти при однакових ступенях параметра s , одержимо систему алгебраїчних рівнянь для визначення невідомих коефіцієнтів:Рішення системи дає наступні коріння : A - 121/11840, B=5 871/11840, C=411/11840, D=- 29/1184, Е=169/7104

Таким чином, вихідна дріб записується у вигляді:

Відповідно з таблицями Перетворень Лапласа оригінал має вигляд:

=


Завдання 2


За допомогою перетворення Лапласа вирішити диференціальне рівняння із заданими початковими умовами


Рішення


При вирішенні рівняння з використанням перетворення Лапласа необхідно його перетворити по Лапласа з урахуванням початкових умов:Після підстановки початкових умов, отримуємо:З останнього виразу визначається, яке є рішенням рівняння, але воно записано в термінах перетворення Лапласа. Після спрощення дробу отримуємо такий вираз:З останнього виразу визначається, яке є рішенням рівняння, але воно записано в термінах перетворення Лапласа. Перший доданок знаходиться за формулами з таблиць, а для визначення перетворення Лапласа від другого доданка необхідно цю правильну раціональну дріб представити у вигляді найпростіших дробів, які визначаються відповідно до корінням характеристичного рівняння і за якими перетворення Лапласа можна взяти, використовуючи таблиці перетворення. Розглянута дріб розкладається на найпростіші дроби наступним чином:


=


У результаті розкладання отримана сума найпростіших дробів, коефіцієнти яких визначаються методом невизначених коефіцієнтів, для чого розглядається рівність двох дробів. Дві правильні раціональні дроби рівні між собою, якщо рівні їх чисельники і знаменники. Т.к. знаменники рівні, то, отже, необхідно прирівняти один до одного і чисельники. Прирівнявши в чисельнику коефіцієнти при однакових ступенях параметра s , одержимо систему алгебраїчних рівнянь для визначення невідомих коефіцієнтів:Рішення системи дає наступні коріння : A=- 12/25, B=12/25, C=- 12/25, D=17/5

Таким чином, вихідна дріб записується у вигляді:

==

За таблицями перетворення Лапласа беремо зворотне перетворення, отримаємо:

+

Функція є рішенням диференціального рівняння


Завдання 3Вивести передавальну функцію для заданої структурної схеми

Рішення

Для запису передавальної функції складної структурної схеми її необхідно перетворити відповідно до правил перетворення структурних схем. Для того, щоб розв'язати перехресні зв'язки в заданій структурній схемі, перенесемо суматор 1 через суматор 2 і ланка з передавальної функцією W1 (s) відповідно до правил перетворення структурних схем. У результаті проведених перетворень одержимо еквівалентну схему, в якій є послідовне з'єднання і вкладені в один одного з'єднання зі зворотним зв'язком.


автоматичний управління схема функція

Спочатку знайдемо еквівалентні передавальні функції для частини схеми з послідовним з'єднанням зі зворотним зв'язком 2-4 і 2-5Далі маємо послідовне соеденения ланки з передавальної функцією і еквівалент схеми, в результаті отримуємо:


=


Завдання 4


Дослідити на стійкість систему автоматичного регулювання, схема якої наведена c допомогою критерію Рауса-Гурвіца.Задані наступні вихідні дані: передавальна функція об'єкта і регулятора:Рішення

Для дослідження стійкості систем автоматичного регулювання за допомогою критерію Рауса-Гурвіца необхідно знати диференціальне або характеристичне рівняння системи. Знаменник передавальної функції завжди являє собою характеристичний поліном. Тому...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інтегральні Перетворення Лапласа
  • Реферат на тему: Диференціальні рівняння Лапласа і Фур'є
  • Реферат на тему: Пристрій перетворення аналогових сигналів двійковий код і його перетворення ...
  • Реферат на тему: Перетворення релейно-контактної схеми управління асинхронним двигуном з фаз ...
  • Реферат на тему: Актуальні завдання перетворення кримінально-виконавчої системи на сучасному ...