Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » PR на виборах до Верховної Ради України 2012 р Успіху і невдачі передвиборних кампаній

Реферат PR на виборах до Верховної Ради України 2012 р Успіху і невдачі передвиборних кампаній


Курсова робота

PR на виборах до Верховної Ради України 2012 г.Удачі і невдачі передвиборних кампаній


Введення

політичний реклама вибори український

Актуальність теми:

Поширеність політичної реклами в США, Росії та України досить велика, особливо в період проведення передвиборних кампаній різного масштабу. Політична реклама - унікальне явище, оскільки її форма вираження, використання та поширення значно відрізняється один від одного в разнихстранах.

Політтехнологи США використовують найсучасніші технології для створення своїх рекламних сюжетів, приділяючи особливу увагу сучасному суспільству, молоді. саме тому ми можемо спостерігати яскраву сучасну рекламу. Сучасність полягає не тільки в кольорах, але і в нових способах впливу на свідомість за допомогою яскравих хитромудрих шрифтів, сюжетів, колірних асоціацій.

У той же час, з жалем варто сказати, що специфіка сучасного політичного рекламного ринку в Російській федерації та України зовсім протилежна, і ефективність політичної реклами в даних країнах досить низька. Це обумовлено, в чому, непрофесіоналізмом рекламістів, відсутність спеціально навчених фахівців з політичної реклами, політичної психології. Так само однією з ключових причин відсутності розвитку на рекламному ринку є відсутність реакції споживачів реклами (виборців), і байдужість ЗМІ до того матеріалу, який виходить на їхніх сторінках, в їхньому ефірі.

Ця курсова робота описує відмінності між ринком політичної реклами в США, Росії та України, їх специфіку, і причини ефективності та неефективності політичної реклами в кожній окремо взятій країні.

Таким чином, можна говорити про актуальність обраної теми

Об'єкт і предмет дослідження. Обьектом дослідження виступає політична реклама, і її використання в передвиборних кампаніях. Предметом дослідження є вивчення ефективності політичної реклами в передвиборних кампаніях.

Мета дослідження. Аналіз значення політичної реклами в Україні, та зарубіжних країнах.

Для реалізації цієї мети були висунуті наступні завдання:

. Вивчити сутність політичної реклами;

. Вивчити поширеність політичної реклами в сучасному світі.

. Проаналізувати вплив PR - технологій на результати виборів до Верховної Ради України 2012 на прикладі обраних для дослідження партій.

Методи дослідження. На всіх етапах виконання курсової роботи використовувався емпіричний метод дослідження: Аналіз політичної реклами в Україні та зарубіжних країнах, розгляд ефективності політичної реклами.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг курсової роботи (з додатками) складає сторінок, у тому числі сторінок основного тексту, малюнків, сторінки списку використаних джерел, що складається з найменувань.


Розділ 1. Політична реклама як явище


. 1 Сутність політичної реклами


1.1.1 Визначення політичної реклами

Сьогодні ще мало хто бачить різницю між рекламою і PR. Багато, розмірковуючи про рекламу або PR, плутають ці поняття, ніж вводять в оману себе і свого співрозмовника. Перш ніж перейти до порівняння реклами та PR, потрібно з'ясувати, що означають ці поняття. Оскільки визначення PR вже було наведено у Розділі 1, в цьому розділі наведемо лише визначення терміна «Реклама»

Наведемо деякі визначення терміна «Реклама»:

Реклама (від лат. reclamare - «стверджувати, викрикувати, протестувати») - інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких коштів, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку.

Реклама - публічне сповіщення фірмою потенційних покупців, споживачів товарів і послуг про їх якість, достоїнствах, перевагах, а також про заслуги самої фірми.

Реклама - форма комунікації, яка намагається перевести якість товарів і послуг на мову потреб і потреб покупців.


. 1.2 Реклама як наука і мистецтво

Реклама - це дисципліна, в якій дивним чином поєднуються наука і мистецтво, містика зі здоровим глуздом, віра з науковими методами, забобони з народним досвідом.

У рек...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Практичне дослідження про вплив телевізійної політичної реклами на формуван ...
  • Реферат на тему: Технологія створення іміджу політичної реклами
  • Реферат на тему: Віді ПОЛІТИЧНОЇ реклами
  • Реферат на тему: Мова комерційної та політичної реклами
  • Реферат на тему: Місце політичної реклами в політичній діяльності