Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Фольк-арт у сучасній українській музиці

Реферат Фольк-арт у сучасній українській музиці

1. Музичний фольклор та его розвиток на теренах України


1.1 Музичний фольклор


Фольклор - це складних культурно-історичний феномен. У его глибино у виде логічніх и виразовості структур живе пам'ять про усі Минулі епохи. У фольклорі поєднано Різні види мистецтва и творчества - поезію, музику, хореографію, живопис, ремесла, міфологію. Тому фольклор вівчають, крім фольклористики, такоже історія (Подія та ознакой епох), лінгвістика (граматика, лексика), літературознавство (поетика, віршова форма, тематика, стилістика), археологія (рештки вікопніх музичних інструментів, предметів МУЗИЧНИЙ культів), етнографія (обряди , традиції, звічаєвість, громадський побут), психології (національний характер і творчість, мислення, в тому чіслі музичне), Мистецтвознавство, соціологія (фольклорні середовище, стосунки співаків та фольклориста) та інші наукові дисципліни. Предметом Музичної фольклористики є народна музика.

Поняття «фольклор» враховує умови побутування, музичні характеристики, но їхній РОЗГЛЯД НЕ є Головня Завдання роботи. У условиях РОЗГЛЯДУ джазової, рок и поп-музики, де авторство Належить, як правило, не одній людіні, а всім членам групи, під «композитором» буде розумітіся вся група музикантів. Фольклор спорідненій Із джазової, рок- и поп-музикою через ЗАГАЛЬНІ ознакой: колектівність, анонімність, імпровізаційність творчості, незакріпленість, варіантність трактувань того самого твору. У результате джаз, а за ним поп- и рок-музика Завдяк фольклорному Походження, є найбільш спрійнятлівімі до злиттів з фольклором народів світу. Если фольклор народів Африки Заснований на рітмічному різноманітті, что домінує над мелодійність початком, то європейський, зокрема український фольклор є протілежністю в цьом. Альо вместе с Африканська фольклором, через їх Спільні музичні Ознака (імпровізаційність, архаїчна інтонаційність, архаїчна ладова сфери, квадратно-сіметрічні побудова (найчастіше у швидких піснях), деякі Спільні тіпі багатоголосся) ВІН Робить можливіть синтез з естрадно музикою.


1.2 Історія розвитку та трансформації українського МУЗИЧНИЙ фольклору


Історія української музики формуван та розвивалась течение багатьох віків. Найдавнішімі Джерелом походження української музики вважається давньоруська культура. Пісня булу Першів різновідом Пісенного мистецтва, яка вінікла в результате розвитку мови та мислення. Одним з Першів пісенніх жанрів українського фольклору були землеробські, календарно-обрядові пісні. Сімволічність виконан даного жанру пісень вінікла за часів дофеодального Суспільства, де народ оспівував радість набліження весни, підготовку до жніварськіх робіт ТОЩО. Зародження професійної української музики відбувалось в период розквіту Київської Русі, коли рівень культури сяга неймовірних Розмірів.

Найдавнішімі зразки історії української музики епічного мистецтва є козацький фольклор, Який зображалися НЕ лишь реальні історичні події та постаті, но ї звертав в Рамус на найгостріші проблеми тогочасного Суспільства. Національний епос складався в условиях трівалої ворожнечі та БОРОТЬБИ народу за незалежність, в ЕПОХА, яка характерізувалась Найвищого проявити сил, здібностей, однак ВІН и доніні зберіг Естетичне, національно-патріотічну Цінність. Кровопролитні війна, поневолення, віснажувалі народ, як фізично так и духовно. На допомогу приходила народна творчість, яка булу здатно втамуваті духовні Предложения нації. З прадавніх часів, вірування українців були пройняті свободолюбнім настроєм та жіттєлюбнім характером, что знаходиься безпосереднє зображення в музиці та піснях.

Національно-визвольний рух залиша помітній слід на всьому розвитку культури. Самодержавство, боротьба проти кріпацтва, противостояние національному гнобленія були провіднімі сюжетними темами мистецтва. Окрім інформаційного пісні такоже малі и Заохочувальний, підбадьорлівій характер. Могутній, патріотичний, український дух Місяць у кожному слові, кожної мелодії. ХІХ ст. вірізняється стрімкім РОЗВИТКУ капіталізму. Осередка розвитку музики були Київ, Львів, Харків, Одеса. Саме в них творилася історія української музики і мистецтво в цілому - вірувало театральне та концертних життя, розпочіналі діяльність музичні товариства, засновувалісь оркестри та відкрівалісь профільні музичні навчальні заклади.

Формування історії української музики - явіще поетапна. Течение багатьох віків відбувалось нашарування на мистецтво всех суспільних, політічніх, історічніх та економічних подій. Український фольклор увібрав в собі найважлівіші та найсуттєвіші елементи, Які супроводжували наш народ. Неймовірне почуття прекрасного та багатство словесно-музична виразів створі неперевершений народний епос, Який славитися на весь світ.

Кож...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Український фольклор та йо місце в сучасній культурі
  • Реферат на тему: Фольклор як самий об'єктивний джерело інформації про національний харак ...
  • Реферат на тему: Використання МУЗИЧНИЙ фольклору на уроках музики в початкових класах
  • Реферат на тему: Фольклор, як форма Існування духовної культури
  • Реферат на тему: Слухання музики в дитячому садку як основний шлях розвитку емоційної чуйнос ...