Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Правовий статус працівника як суб'єкта трудового права

Реферат Правовий статус працівника як суб'єкта трудового права

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ Європейського ПРАВА ТА Правознавство

Кафедра МІЖНАРОДНОГО приватного права, Правосуддя та адвокатуриРужич Діана Василівна

«Правовий статус працівника як суб єкта трудового права»

(7.03040101 «Правознавство»)

Шифр ??и назва спеціальності

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного уровня

спеціалістНауковий керівник: Попович А.І. __________________Ужгород - 2014 року

ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1. Поняття працівника та его правосуб'єктність в сучасности трудовому праві

.1 Поняття правового статусу працівника

.2 Зміст правового статусу працівника як субєкта трудових правовідносін

Розділ 2. Основні трудові права, обов'язки та їх гарантії як елементи правового статусу працівника

.1 Основні трудові права, та обов'язки працівника

.2 Особливості гарантій трудових прав працівника

Розділ 3. Юридична відповідальність працівника як ськладової его правового статусу

.1 Підстави юридичної відповідальності працівника за трудовим правом

.2 Віді юридичної відповідальності працівника

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП


Актуальність теми. Проголошення Конституційного права людини на вільне Розпорядження своєю здатністю до праці істотно змінює правовий статус працівника як суб єкта трудового права. У зв язку з акцентуванням уваги на правах людини у СУЧАСНИХ условиях посілюється ПРІОРИТЕТ інтересів и потреб шкірного ОКРЕМЕ працівника.

Сьогодні правовий статус працівника, деякі елементи его змісту візначені нормами Кодекс Законів про працю України (надалі - КЗпП України). Чинний КЗпП БУВ розроблення в других соціально-економічних условиях, коли у сістемі інтересів суб єктів трудових отношений Первін були Захоплення держави, яка у радянський период булу ої основної суб єктом, что регламентував трудові відносини, й одночасно, основним, Єдиним роботодавцем. Правовий статус працівника БУВ похіднім від статусу держави, что Було ЦІЛКОМ ПРИРОДНО в условиях домінування государственной форми власності за.

Становлення Ринковий отношений у суспільстві и демократизація трудових правовідносін зумов потребу по-новому поглянуті на нормативне регулювання правового статусу працівника як суб єкта трудового права. Саме сьогодні, коли у центрі уваги трудового права находится Людина та її особистість, питання правового становища працівника и закріплення его правового статусу у процессе Прийняття нового Трудового кодексу України є особливо актуальними. Трудовий кодекс має НЕ только узагальнюваті и сістематізуваті Вже Накопичення нормативний материал, но ї статті Основного законодавчий актом у сфері трудового права, побудованім на принципова НОВИХ засідках, Важлива ськладової которого будуть положення, что регламентуватімуть правовий статус працівника.

Сьогодні є відкрітім питання про Легальне визначення Поняття «працівник» и про віділення ознакой працівника у СУЧАСНИХ условиях; про співвідношення зрозуміти «працівник» и «найманами працівник», про віділення відів працівніків у трудовому праві. Діскусійною є такоже проблема визначення змісту правового статусу працівника як суб'єкта трудового права у СУЧАСНИХ условиях.

Основною метою дісертаційної роботи є формирование нового підходу до регулювання правового статусу працівника, розробка рекомендацій та пропозіцій Із вдосконалення правового статусу працівника як суб'єкта трудового права в условиях Подальшого розвитку в Україні рінкової економіки.

Для Досягнення мети дісертаційної роботи ставлять Такі Завдання:

віділіті характерні ознакой працівника як суб'єкта трудового права у СУЧАСНИХ условиях;

візначіті Зміст правосуб'єктності працівника як елемента его правового статусу та умів ее набуття;

віділіті види Трудової правосуб'єктності працівника;

провести діференціацію правового статусу працівника залежних від правосуб'єктності, необхідної для его набуття;

Розробити дефініції зрозуміти таких елементів правового статусу працівника: «основні права працівника», «основні обов'язки працівника», «основні гарантії трудових прав працівника»;

внести Предложения относительно законо...


сторінка 1 з 47 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз правового статусу працівника державної компанії та прав ...
  • Реферат на тему: Основні права та обов'язки працівника
  • Реферат на тему: Поняття і статус найманого працівника як суб'єкта трудових відносин
  • Реферат на тему: Соціальна робота як професія права та функціональні обов'язки СОЦІАЛЬНО ...
  • Реферат на тему: Визнання права власності та матеріальної відповідальності працівника