Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Теорії мислення у вітчизняній психології

Реферат Теорії мислення у вітчизняній психології

Севастопольський міський гуманітарний університет

Кафедра загальної психології

Напрям підготовки 6.030102 «Психологія»

Курсова робота

з загальної психології

на тему:

Теорії мислення у вітчизняній психології

Студентки 2 курсу групи П - 2

Мананкова О.А.

Керівник к. псих. н., доцент,

Пономаренко Ірина Львівна


Севастополь 2013


Автореферат курсової роботи з дисципліни «Загальна психологія»


Виконала: студентка Мананкова Ольга Олександрівна

Тема: Теорії мислення у вітчизняній психології

Науковий керівник: Пономаренко Ірина Львівна

Об'єкт: поняття мислення, види мислення, розумові операції

Предмет: теорії мислення у вітчизняній психології

Мета: аналіз вітчизняних теорій мислення

Завдання:

. проаналізувати наукову літературу на дану тему

. розглянути види мислення, його структурні елементи

. провести аналіз теорій мислення у вітчизняній психології

Короткі висновки по роботі:

. Мислення - це особливого роду теоретична і практична діяльність, передбачає систему включених до неї дій та операцій орієнтовно-дослідного, перетворюючого і пізнавального характеру. Головними ознаками мислення є: опосередкованість, узагальненість, рішення тієї чи іншої задачі.

. Основними структурними елементами мислення є розумові операції: порівняння, аналіз і синтез, абстракція, узагальнення і конкретизація.

. Існують 2 основних теорії мислення: онтогенетическая і діяльнісна. У онтогенетической теорії, розвиток мислення розглядається не як відбувається зсередини, спонтанно або на основі нагромадження дитиною тільки власного, індивідуального досвіду, а як процес оволодіння ним системою суспільно-історичних вироблених знань, зафіксованих у значеннях слів. В рамках даної теорії були розроблені теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна і етапи утворення понять Л.С. Виготського

У діяльнісної теорії, мислення є діяльністю, що спирається на систему понять, спрямованої на вирішення завдань, підпорядкованої мети, що враховує умови, в яких завдання здійснюється.

Кількість використаних джерел - 24ЗМІСТ


ВСТУП

1. Природа розумового процесу, види мислення, розумові операції

. 1 Природа розумового процесу

. 2 Види мислення

. 3 Розумові операції

ГЛАВА 2. Теорії вивчення мислення у вітчизняній психології

. 2 Онтогенетическая теорія мислення

2.2.1 Теорія поетапного формування дій

2.2.2 Підхід Л.С. Виготського

2.3 Діяльнісна теорія мислення

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП


Актуальність теми дослідження полягає в тому, що мислення відіграє дуже важливу роль в житті кожної людини. Величезні соціальні перетворення, що відбуваються в нашій країні, бурхливий науково-технічний прогрес пред'являють все більш високі вимоги до навчання і виховання кожної людини, до його освіти та самоосвіти, взагалі до його психічному розвитку. Сучасне суспільство переживає кризовий період у своєму розвитку, який виражається в боротьбі духовних і матеріальних цінностей. Людина як частина суспільства природно відчуває напруга даного протиріччя. Намагаючись примирити в своїй свідомості зовнішнього і внутрішнього людини, він відчуває суперечливість почуттів і думок. У цьому процесі узгодження мислення відіграє важливу роль. За допомогою його людина дозволяє суперечності, приймає рішення і актуалізує їх у своєму бутті, тим самим змінюючи його. Отже, мислення як психологічний процес виступає на передній план найбільш актуальних питань в науці психології.

Проблема мислення надзвичайно широка і багатогранна. Питанням дослідження його процесу присвячено безліч робіт. Його вивченням займалися такі видатні вчені, як Г. Айзенк, Ф. Гальтон, Дж. Кетелла, Ж. Піаже та інші. У вітчизняній науці свій внесок у вивченні цього питання внесли С.Л. Ру...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні теорії мислення в західній та вітчизняній психології
  • Реферат на тему: Особливості наукового мислення в психології
  • Реферат на тему: Традиція гуманітарного мислення в теорії соціальної роботи
  • Реферат на тему: Мислення і розумові процеси
  • Реферат на тему: Мислення і його розвиток