Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные

Реферат на тему: Розробка методики випробувань верстата з числовим програмним управлінням

Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО Тольяттінській державний університет Інститут фінансів, економіки та управління Кафедра В«Менеджмент організаціїВ» Курсова робота з дисципліни В«Методи та засоби випробувань, вимірювань і контролюВ» на тему: В«Розробка методики випробувань верстата з числовим програмним керуванням на точність позиціонування. Проектування випробувального стенду для проведення випроб...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування і розрахунок приводу машини

Міністерство освіти и науки України Київський національний університет будівніцтва і архітектури Кафедра механізації будівельних процесів Розрахунково-графічна робота на тему: Проектування і розрахунок Привід машини виконан ст. гр. ТБКВМ-31 Буханенко С.О. Перевірів: Сівко В.Й. Київ 2004 Пор...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування технологічного процесу механічної обробки ступеневої валу

Державне освітній заклад вищого професійного навчання Московський державний індустріальний університет (ГОУ МГИУ) Кафедра ІДО № 74 В«природничо і інженерно-технічних дисциплінВ» Курсовий проект З дисципліни В«Технологічне машинобудування В» на тему «« Проектування технологічного процесу механічної обробки ступеневої валу В» № залікової книжки № 07-3955-57 Завдан...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування технології очищення вод

Міністерство транспорту Російської Федерації Державна служба річкового флоту Волзька Державна Академія Водного транспорту Кафедра теорії корабля та екології судноплавства КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРОЦЕСІВ І АПАРАТІВ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: В«ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ НАФТОВМІЩУЮЧИХ ВОД В» 15.05-1368-040 - 01 ПЗ
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування верстатного пристосування

ВСТУП Інтенсифікація виробництва в машинобудуванні нерозривно пов'язано з технічним переозброєнням і модернізацією засобів виробництва на базі застосування новітніх досягнень науки і техніки. Технічне переозброєння, підготовка виробництва нових видів продукції машинобудування і модернізація засобів виробництва неминуче включають процеси проектування засобів технологічного оснащення та їх виготовлення. У загальному обсязі засобів технологічного оснащення п...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування сталевого вертикального резервуара з понтоном для зберігання нафти об'ємом 28000 м3

Федеральне агентство з освіти Державне освітня установа вищої професійної освіти В«ТОМСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В» Кафедра ТХНГ Курсова робота Тема Проектування сталевого вертикального резервуара з понтоном для зберігання нафти об'ємом 28000м 3 Томськ 2010 Зміст В  ...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування виробництва ділянки механічної обробки деталей

ВСТУП Виробничий ділянку - Основний структурний підрозділ цеху. Оскільки всередині цеху техніко-економічні розрахунки в найбільш повному і закінченому вигляді можуть бути здійснені за предметно-замкнутого ділянці, стосовно до нього виконується даний курсовий проект. Мета курсового проекту - визначити основні техніко-економічні показники ділянки механічної обробки деталей в умовах обраного типу виробництва. Підставою для виконання курсового проекту є технолог...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування приводу до конвеєра

Пояснювальна записка до курсового проекту В«Деталі машинВ» Введення В  Рис. 1 Спроектувати привід до конвеєру за схемою (рис. 1). Потужність на підпорядкованому валу редуктора P3 = 3 кВт і W3 = 2,3 p рад/c обертання цього валу. p> 1. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок Визначаємо загальний h приводу hобщ = 0,913 hобщ = hр * hп2 * hз = 0,96 * 0,992 * 0,97 = 0,913 h-ККД пас...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування механізмів і вузлів устаткування електричних станцій

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ по дисципліни: В«Основи конструювання В» на тему: Проектування механізмів і вузлів устаткування електричних станцій Введення Даний курсовий проект є самостійною роботою студента, в процесі якої купуються і закріплюються навички щодо вирішення комплексу інженерних завдань: виконання кінематичних, силових і міцнісних розрахунків ву...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування і дослідження механізмів крокової транспортера автоматичної лінії

Зміст Технічне завдання Вихідні дані Анотація (Реферат) Введення 1. Проектування основний механізм і визначення закону руху 1.1 Проектування механізму за заданими умовами 1.2 Побудова графіка аналога швидкостей робочого органу 1.3 Побудова діаграми сил опору, в залежності від положення кривошипа 1.4 Визначення приведеного моменту рушійних сил 1.5 Сумарна робота 1.6 Графік змінних наведен...
Читати реферат