Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички

Реферат на тему: Фінансові обчислення

ПРИКЛАДИ ФІНАНСОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ 1. Поняття простих і складних відсотків. Ефективна і номінальна відсоткові ставки Перш ніж приступити до фінансових обчислень, ознайомимося з основними поняттями фінансової математики. Розглянемо нарахування відсотків за простою і складною процентною ставками. Для цього наведемо поняття поточної вартості грошей і майбутньої вартості грошей. br/> 1.1 Поточна і ма...
Читати реферат

Реферат на тему: Різьблення. Різьбові вироби. Різьбові з'єднання

Федеральне державне освітній заклад вищої професійної освіти В«Астраханський державний технічний університетВ» Кафедра В«Нарисна геометрія і інженернаф графіка В» Методична вказівка ​​ для студентів першого курсу технічних спеціальностей денного та заочного навчання
Читати реферат

Реферат на тему: Різьблення. Різьбові вироби й з'єднання

Федеральне державне освітній заклад Вищої професійної освіти "Астраханський державний технічний університет" Кафедра "Нарисна геометрія та інженерна графіка" Різьблення. Різьбові вироби. Різьбові з'єднання. Методична вказівка ​​для студентів першого курсу технічних спеціальностей денного та за...
Читати реферат

Реферат на тему: Поняття про фінанси, їх роль і значення в суспільному відтворенні

Міжнародний університет природи, суспільства і людини В«ДубнаВ» Кафедра економіки Курсова робота по бюджетній системі на тему: В«Повноваження учасників бюджетного процесуВ» Виконала: студентка V курсу
Читати реферат

Реферат на тему: Підготовка до міждисциплінарного державного іспиту для студентів 6 курсу напряму 080105 "Фінанси і кредит"

Міністерство освіти Ставропольського краю Кафедра Фінанси і кредит МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО міждисциплінарні державних іспитів для студентів 6 курсу напряму 080105 В«Фінанси та кредитВ» ЗМІСТ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ підсумкового міждисциплінарного ДЕРЖАВНОГО ІСПИ...
Читати реферат

Реферат на тему: Розробка кінематики регульованого приводу

Реферат Пояснювальна записка до курсового проекту 41 с., 7 рис., 20 табл., 7 джерел, 2 дод. Ілюстративна частину на 2 аркушах формату А2. УМОВНИЙ Об'єкт, ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ, ВИМІРЮВАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СХЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ, статичні характеристики, ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КАНАЛ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Об'єктом дослідження даного курсового проекту є дея...
Читати реферат

Реферат на тему: Порядок розробки конструкторської документації на електрообладнання верстата ФГУП "Красноярський машинобудівний завод - Красмаш"

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО З ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МЕТРОЛОГІЇ Стандартизація в Російській Федерації Порядок розробки конструкторської документації на електрообладнання верстата ФГУП В«Красноярський машинобудівний завод - КрасмашВ» Проект Видання неофіційне
Читати реферат

Реферат на тему: Філософія як самосвідомість культури

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН Казахський Університет Технології та Бізнесу Кафедра В«Соціально-гуманітарні дисципліниВ» В«СтверджуюВ» Проректора з навчальної роботи _______Ермаганбет Б.Т. В«____В» ___________201...
Читати реферат

Реферат на тему: Розробка апаратно-програмних модулів системної шини ISA

Постановка завдання Розробка алгоритму синтаксичного аналізу оператора виведення printf мови C + +. Розглянути теорію формальних граматик, принцип побудови графів, і потім розробити проект, засобами середовища програмування Builder C + +. br/> Граматика мови Граматикою G [Z] називається кінцеве непорожнє безліч пр...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування комп'ютерного технічного пристрою

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Методичні вказівки до комплексного курсового проекту Для студентів денної форми навчання спеціальності 7.091503 В«Спеціалізовані комп'ютерні системиВ» Ха...
Читати реферат