Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички

Реферат на тему: Принципи Функціонування, Вибори ї практичної реалізації Електрон прістроїв різного призначення

Анотація Методична розробка для Самостійної роботи складеться Із розділів та тем Передбачення згідно з учбових програмою на самостійну роботу. Дана розробка Присвячую, в цілому, вивченню основного цифрового прістроїв и написана відповідно до програми курсу Комп'ютерна схемотехніка для студентов, что навчають по спеціальностях 5.05010301 "Розробка програм...
Читати реферат

Реферат на тему: Методи математичного програмування для вирішення задач

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої НАУКИ В«БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В» Кафедра статистики та інформаційних систем в економіці ОПД.Ф.12 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І ...
Читати реферат

Реферат на тему: Розрахунок елементів систем пневмотранспорту

Міністерство освіти і науки РФ ФГБОУ ВПО В«Воронезький державний університет інженерних технологій В» Кафедра технології хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв Методичні вказівки до практичних робіт № 1 - 2 за курсом
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування транспортних і технологічних машин

Напрями 190600 В«Експлуатація наземного транспорту і транспортного устаткуванняВ» і 150400 В«Технологічні машини та обладнанняВ» Спеціальності 190603 В«Сервіс транспортних і технологічних машин устаткуванняВ» і 150405 В«Машини та обладнання лісового комплексуВ» Дисципліна В«Проектування транспортних і технологічних машинВ» Введення проектування машина г...
Читати реферат

Реферат на тему: Розрахунок і проектування машин безперервного транспорту, що входять в систему механізації

Розрахунок і проектування машин безперервного транспорту, що входять в систему механізації 1. Загальні вказівки 1.1 Визначення параметрів машини безперервної дії безперервний конвеєр стрічковий барабан До основних параметрів машини безперервної дії відносять: про...
Читати реферат

Реферат на тему: Оформлення плану виготовлення

ФГТУ ВПО Сибірський федеральний університет інститут містобудування і регіональній економіці Кафедра Будівельних конструкцій Пояснювальна записка до курсового проекту Розрахунок і конструювання залізобетонних елементів одноповерхового промислового будинку
Читати реферат

Реферат на тему: Вибір маршрутів обробки поверхонь деталей машин

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ тольяттінській державний університет Кафедра В«Технологія машинобудуванняВ» Методичні вказівки Вибір маршрутів обробки поверхонь деталей машин Тольятті, 2003 УДК 621.002...
Читати реферат

Реферат на тему: Статистика основних виробничих фондів

Міністерство освіти і науки України Севастопольський національний технічний університет Методико-навчальний посібник з дисципліни "Статистика" за темами: "Статистика основних виробничих фондів" Севастополь
Читати реферат

Реферат на тему: Розрахунок собівартості ремонту електроустаткування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Курсова робота з предмету В«Економіка галузіВ» є заключним етапом у вивченні даного предмета за фахом В«Технічна експлуатація, обслуговування та ремонт електричного і електромеханічного устаткування Тема курсової роботи В«Розрахунок собівартості ремонту електрообладнанняВ» складається з наступних розділів: ВИХІДНІ ДАНІ № варіанту -
Читати реферат

Реферат на тему: Теорія і еволюція аудиту

Казахський економічний університет ім. Т. Риськулова Затверджено на засіданні Навчально-методичної ради університету протокол № 7, від В«27В» червня 2011 Перший проректор-проректор з навчальної роботи, д.е.н., професор С.С.Аристанбаева НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ (УМКД) ...
Читати реферат