Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички

Реферат на тему: Методика проведення парного кореляційно-регресійного аналізу

ВСТУП лінійна функція коефіцієнт еластичність кореляции Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи містять цілі, завдання, теоретичні положення, приклади визначення параметрів парної лінійної регресії і кореляції за формулами, а також з використанням табличного процесора Microsoft Excel, завдання для самостійної роботи студентів, дозволяють освоїти і закріпити методику проведення парного к...
Читати реферат

Реферат на тему: Топографічна зйомка

Зміст 1. Пояснювальна записка . Тахеометрическая зйомка Завдання 2.1. Зрівняння теодолітного ходу Завдання 2.2. Зрівняння нівелірних ходу 4 класу .1 Обробка польового журналу нівелювання .2 Зрівнювання виміряних перевищень Завдання 2.3 Обробка польового журналу тахеометричної зйомки
Читати реферат

Реферат на тему: Методика підготовки геодезичних даних

Федерального державного освітнього закладу ВИЩОЇ ОСВІТИ В«ОМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТВ» Кафедра геодезії Методики виконання розрахунків до курсової роботи з дисципліни В«Геодезичні роботи при веденні кадаструВ» Спеціальність 311100
Читати реферат

Реферат на тему: Вибухові роботи у вугільних шахтах

Контрольна робота з дисципліни: В«Бурові промивні і тампонажні розчиниВ» на тему: В«Бурові розчини. Класифікація, параметри, властивості. В»br/> ЗМІСТ ВСТУП . УМОВИ БУРІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БУРОВИХ промивних рідин . СПОСОБИ ПРОМИВАННЯ 3. ФУНКЦІЇ БУРОВОГО РОЗЧИНУ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ бурового р...
Читати реферат

Реферат на тему: Властивості багатогранників

ВЛАСТИВОСТІ багатогранників Опуклі багатогранники. Теорема Ейлера У шкільних підручниках геометрії многогранниками зазвичай називаються тіла, поверхні яких складаються з кінцевого числа багатокутників, званих гранями багатогранника. Сторони і вершини цих багатокутників називаються відповідно ребрами і вершинами багатогранника. p align="j...
Читати реферат

Реферат на тему: Статистична обробка результатів вимірювань

Зміст Контрольна робота № 1. Обробка багаторазових вимірювань Контрольна робота № 2. Перевірка гіпотези про вид розподілу Контрольна робота № 3. Об'єднання результатів вимірювань Список використаної літератури Контрольна робота № 1. Обробка багаторазових вимірювань Мета роботи - освоєння основних прийомів статистичної...
Читати реферат

Реферат на тему: Парціальні мольні властивості

Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО "Уральський державний технічний університет - УПІ" Методичні вказівки для студентів денної форми навчання хіміко-технологічного факультету та факультету будівельного матеріалознавства Вивчення розділу курсу фізичної хімії ...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи електрохімії

Міністерство сільське господарства Російської Федерації Уральська державна сільськогосподарська академія Кафедра хімії ОСНОВИ електрохімії Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу факультету механізації сільського господарства УрГСХА
Читати реферат

Реферат на тему: Біологічна хімія

Омський державний аграрний університет Кафедра біохімії та мікробіології Методичні вказівки до лабораторних занять але курсом'' Біологічна хімія " -е видання, перероблене і доповнене Рекомендовано методичною комісією факультету технології молочних продуктів
Читати реферат

Реферат на тему: Робота психолога з учнями 9 класу

План роботи психолога з учнями 9 класу Коротка характеристика віку У 9 класі навчаються люди 15-16 років. Цей вік в більшості класифікацій відноситься до підліткового. Соціальна ситуація розвитку: підліток - спілкування з однолітками - дорослий Референтної групою для підлітка є однолітки. Ведучий вид діяльності - інт...
Читати реферат