Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике

Реферат на тему: Удосконалення учета ФІНАНСОВИХ результатів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ ДОНЕЦЬК, 2008 Вступ Метою передвипускної практики з фаху є безпосередня практична підготовка студентов до Самостійної роботи, поглиблення та закріплення теоретичност...
Читати реферат

Реферат на тему: Особливості облікової політики підприємства і техніки ведення бухгалтерського обліку на прикладі ЧУП "Торговий дім" Скло "

ЗМІСТ 1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства ЧУП В«Торговий дім В«СклоВ» 2. Облікова політика організації, характеристика техніки і методів ведення бухгалтерського обліку 2.1 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 2.2 Облік грошових, розрахункових і кредитних операцій 2.3 Облік праці та заробітної плати 2.4 Облік основних засобів і нематеріальних активів 2.5 Облік фінансових результатів, дже...
Читати реферат

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на підприємстві ТОВ "Житло для вас"

Зміст Ведення Характеристика організації Обліковий політика на 2009 рік 1. Облік грошових коштів і розрахунків на підприємстві 1.1 Порядок ведення касових операцій 1.2 Порядок складання касової книги 1.3 Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку 1.4 Розрахунки платіжними вимогами - дорученнями 1.5 Розрахунки акредитивами 1.6 Розрахунки чеками 1.7 Розрахунки платіжними ...
Читати реферат

Реферат на тему: Аудиторська перевірка ВАТ "Ростовоблгаз"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ГОУ ВПО Вінницький державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "РІНХ" обліково-економічний факультет КАФЕДРА АУДИТУ ЗВІТ ПО ПРАКТИЦІ З АУДИТУ (на матеріалах ВАТ "Ростовоблгаз" м. Ростов-на-Дону) Виконала: Зайцева С.П. Група: 451 Керівник переддипломної практики, к.е.н. Агаджанов Г.Ю.
Читати реферат

Реферат на тему: Аналіз господарської діяльності ТОВ "Телеком СВ"

Зміст Введення 1. Техніко-економічна характеристика ТОВ "Телеком СВ" 1.1 Коротка характеристика підприємства 1.2 Основні принципи бухгалтерії 1.3 Облікова політика підприємства 1.4 Регістри і форми бухгалтерського обліку 2. Особливості складання бухгалтерської звітності 2.1 Нормативно-законодавча база з обліку та звітності 2.2 Зміст і порядок складання форми № 1 "Бухгалтерський баланс" 2.3 Зміст і...
Читати реферат

Реферат на тему: Аналіз діяльності ЗАТ ТФ "Жовтень"

Федеральне агентство з освіти Нижегородський державний університет ім. Н.І. Лобачевського Факультет дистанційного навчання (м. Бор) ЗВІТ Про проходження виробничої практики Студентки гр.1-111ЕБ1/15 СПО Дроб Ю.А. Місце проходження практики: ЗАТ ТФ В«ЖовтеньВ» Керівник практики від підприємства: Головний бухгалтер Г.В.Соколова Ке...
Читати реферат

Реферат на тему: Бухгалтерський облік і аудит на підприємстві ВАТ "Вологодський завод дорожніх машин"

Федеральне агентство з освіти Державна освітня установа Вищого професійного навчання Московський державний індустріальний університет (ГОУ МГИУ) Інститут дистанційного навчання Звіт про переддипломної практиці Місце проходження практики: ВАТ В«Вологодський завод будівельних конструкцій і дорожніх машин »  В 
Читати реферат

Реферат на тему: Бухгалтерський облік в організації ФГУП санаторію "Мінеральні Води"

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗМІСТ ВСТУП Глава 1. Загальна характеристика підприємства ФГУП санаторію "Мінеральні Води" 1.1 Організаційно-правова характеристика 1.2 Облікова політика підприємства 1.3 Організаційна побудова бухгалтерської служби на підприємстві Глава 2. Бухгалтерський облік в організації ФГУП санаторію "Мінеральні Води " 2.1 ...
Читати реферат

Реферат на тему: Бухгалтерський облік у ТОВ "Глорія Плюс"

Московська Академія Підприємництва при Уряді Москви Обліково-фінансовий факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Звіт про переддипломної практики на ТОВ В«Глорія ПлюсВ» Москва 2009 Індивідуальний план проходження практики: 1. Ознайомлення з статутом о...
Читати реферат

Реферат на тему: Бухгалтерський облік в муніципальній установі "Оренбурзький будинок-інтернат для престарілих та інвалідів"

Зміст 1. Організація бухгалтерського обліку в Оренбурзькому будинку-інтернаті для престарілих та інвалідів 1.1 Організація діяльності установи 1.2 Структура бухгалтерії і посадові обов'язки її співробітників 2. Організація бюджетного обліку 2.1 Основні аспекти бюджетного обліку в ОДІПІ 2.2 Облік основних засобів, нематеріальних активів і довгострокових інвестицій 2.3 Облік матеріальних запасів 2.4 Об...
Читати реферат