Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике

Реферат на тему: Програмне забезпечення

Зміст Вступ 1 Історія и сьогодення ТВПУ сфера послуг та туризму 1.1 Історична довідка про навчальний заклад 1.2 Умови вступу до ТВПУ сфера послуг та туризму 1.3 Умови навчання в ТВПУ сфера послуг та туризму 1.4 Напрямки підготовкі спеціалістів 1.4.1 Оператор комп'ютерного набору 1.4.2 Секретар керівника 1.4.3 Конторській службовець 1.5 Використання комп'ютерного обладнання 1.6 ...
Читати реферат

Реферат на тему: Характеристика діяльності ТОВ "Єдиний Розрахунковий-Реєстраційний Центр"

Міністерство освіти і науки РТ ГАОУ СПО В«Бугульминский машинобудівний технікум В» Звіт по виробничій практиці Пояснювальна записка ПП.230105.019.000 ПЗ Виконав студент 746 групи Мигачов А.В. Керівник Сайфутдінова Л.І. Дата "___" ____________ 2011 ЗМІСТ 1. Знайомство з підприємством, його функції,...
Читати реферат

Реферат на тему: Автоматизація процесів на підприємстві

Введення В даний час ринок інформаційних технологій і телекомунікацій переживає період підйому після кризи. Зростає потреба організацій в автоматизації бізнес-процесів. У зв'язку з цим збільшується попит не тільки на обородованіе обчислювальних центрів, а й на організацію та підтримку обладнання. Компанія ТО «³п Ай Ті Маркет В»заснована в 2010 році. Основний рід діяльність компанії - проектування, монтаж, обсулжіваніе серверного обладнання, кабельних систе...
Читати реферат

Реферат на тему: Застосування комп'ютерних технологій у процесі роботи підприємства

ВСТУП Бикова Христина Андріївна, буду проходити виробничу практику з отримання первинних професійних навичок на Інформаційному Центрі УВС по Забайкальському краю. За час проходження практики я повинна ознайомиться з діяльністю підприємства, основними інформаційними системами, закріпити теоретичні знання з усіх питань розробки програмного продукту, зібрати матеріал, скласти звіт і завірити підписом керівника практики від підприємства і друком. Переді мною стоя...
Читати реферат

Реферат на тему: Системи управління базою даних на підприємстві

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН ІННОВАЦІЙНИЙ ЄВРАЗІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра "Автоматизовані системи обробки інформації та управління" Звіт по професійній практиці Виконав: ст. гр. ВВТіПО - 31с Литвинов І.Ф. Перевірив: к. т. зв. Котов М.М. Павлодар 2011 ...
Читати реферат

Реферат на тему: Автоматизовані системи підприємства

Федеральне агентство з освіти ФГТУ СПО Красноярський технікум інформатики та обчислювальної техніки Спеціальність 080802 ЗВІТ ПО ПРАКТИЦІ З профілю спеціальності Студент гр. ПІ - 4 ________________________________ Волегжанін Р.Н. Руководитель________________________________________ Наумова Л.А. Оценка_____________
Читати реферат

Реферат на тему: Налаштування віртуальної мережі Linux

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра KТ і ВМ Звіт Тема: В«Налаштування віртуальної мережі Linux В» Виконав: студент групи 4-IС-27 Куделя С.В. Перевірив: Професор Бразінскій В.І. Дніпропетровськ УДХТ...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування бази даних "Ріелторська контора"

Приватна освітня установа середньої професійної освіти В«КРАСНОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ УПРАВЛІННЯ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА СЕРВІСУ В» Звіт по практиці спеціальність 230150 В«ВО ОТ і АСВ» Тема: «вЄЛТОРСЬКА КОНТОРА В» Воробйов Олексій Андрійович Студент групи ПО 3-1 Науковий керівник Рожкова Віра Григорівна Краснодар 2010
Читати реферат

Реферат на тему: Розробка інформаційної системи

Введення Технологічна практика була пройдена на підприємстві ВАТ "Мосенергосбит". На сьогоднішній день В«МосенергосбитВ» - найбільша енергозбуткова компанія країни, що реалізує 6,9% вироблюваної в Росії електричної енергії (80 млрд кВт В· год на рік). До її складу входять офіси з обслуговування клієнтів в Москві і Московській області, а також муніципальні відділення та ділянки. У число головних напрямків діяльності компанії входять: ...
Читати реферат

Реферат на тему: Характеристика ТОВ "Орбіта-Сервіс"

Введення Виробнича практика є одним з основних кроків підготовки кваліфікованого фахівця. Вона є видом навчально-допоміжного процесу, в ході якого закріплюється теоретичні знання на виробництві. Практика є завершальним етапом у процесі підготовки інженера до самостійної виробничої діяльності. Вона є підготовкою до роботи з апаратними і програмними компонентами локальних обчислювальних мереж. Товариство з обмеженою відповідальністю В«Орбіта-СервісВ» заснова...
Читати реферат