Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Правила аргументації

Реферат Правила аргументації

оцесі даного міркування.

Якщо пропонент в ході виступу під впливом нових фактів або контраргументів приходить до думки про неточність своєї тези, то він може змінити або уточнити його. Але про це треба поставити до відома слухачів і свого опонента. Забороняється лише негласне відступ від первісного тези.


2. Правила по відношенню до аргументів


Логічна спроможність і доказове значення розмірковуючи ня багато в чому залежать від якості вихідного фактичного і теоре тичного матеріалу - переконуючої сили аргументів.

Процес аргументації завжди передбачає попередній аналіз наявного фактичного матеріалу, статистичних узагальнень, свідчень очевидців, наукових даних і т.п. Слабкі і сумнівні аргументи відкидаються, найбільш вагомі синтези руются в струнку і несуперечливу систему доводів.

Попередня робота проводиться при цьому з урахуванням особливої ??стратегії і тактики аргументації. Під тактикою мається на увазі пошук і відбір таких аргументів, які виявляться наиб леї переконливими для даної аудиторії, враховуючи вікові, професійні, культурно-освітні та інші її особ ності. Виступи на одну і ту ж тему перед складом суду, працівниками житлово-експлуатаційної контори, дипломатами, школярами, працівниками театру або молодими вченими будуть різнитися не тільки стилем, глибиною змісту, психологічним підходом, але також типом і характером аргументації, в част ності особливим підбором найбільш дієвих, тобто близьких, зрозумілий них і переконливих аргументів.

Рішення стратегічного завдання аргументації визначається ви полнением наступних вимог, або правил відносно до водов:

достовірність аргументів;

автономне від тези обгрунтування;

несуперечність;

достатність.

Вимога достовірності, тобто істинності і доведеності аргументів визначається тим, що вони виступають логічними підставами, спираючись на які виводять тезу. Наскільки б ймовірними не були доводи, з них може слідувати лише правдоподібний, але не достовірний тезу. Додавання ймовірностей в посилках призводить лише до збільшення ступеня ймовірності укладання, але не гарантує отримання достовірного результату.

Доводи виконують роль фундаменту, на якому будується аргументація. Якщо у фундамент міркування невимогливо кладуть неперевірені або сумнівні факти, то тим самим ставиться під загрозу весь хід аргументації. Досвідченому критику досить поставити під сумнів один або кілька доводів, як руйнується вся система міркувань і теза виступаючого виглядає як довільний і декларативний. Про переконливості такого міркування не може бути й мови.

Автономне обгрунтування аргументів означає: оскільки доводи повинні бути істинними, то, перш ніж обгрунтовувати тезу, слід перевірити самі аргументи. При цьому для доводів вишукують підстави, не звертаючись до тези. Інакше може вийти, що недоведеним тезою обгрунтовуються недоведені аргументи.

Вимога несуперечності аргументів випливає з ло гической ідеї, згідно з якою з протиріччя формально сліду ет все що завгодно - і теза пропонента, і антитеза опонента. Змістовно ж із суперечливих підстав з необхідністю не випливає жодне положення.

У судово-слідчої діяльності порушення цієї вимоги може виражатися в тому, що при некваліфікованому подхо де до обгрунтування рішення у цивільній справі або обвинувач ного вироку у кримінальній справі посилаються на суперечать один одному фактичні обставини: суперечливі свідчення свідків і обвинувачуваних, що не збігаються з фактами висновки експертів, і т.д.

Вимога достатності аргументів пов'язано з логічною мірою - у своїй сукупності доводи повинні бути такими, щоб з них за правилами логіки в необхідності слідував доказ ваемий тезу.

Правило достатності аргументів проявляється по-різному, залежно від використовуваних в процесі обгрунтування різних видів умовиводів. Так, недостатність аргументації при об рощення до аналогії проявляється в малому числі східних для порівняй ваемих явищ ознак. Уподібнення буде малообоснованним, якщо воно спирається на 2 - 3 ізольованих подібності.


. Правила по відношенню до демонстрації


Демонстрація в доказі (спростуванні) повинна бути правильною. Оскільки логічний зв'язок аргументів з тезою протікає у формі умовиводів (дедуктивних, індуктивних, за аналогією), то логічна правильність демонстрації залежить від дотримання правил відповідних умовиводів. Якщо доказ приймає форму простого категоричного силогізму, то в ньому повинні дотримуватися всі правила простого категоричного силогізму. Якщо доказ виражено за допомогою умов...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз аргументів, Які вікорістовувалі ЄВРОПЕЙСЬКІ організаторі Болонський ...
  • Реферат на тему: Усна публічна мова: поняття, особливості, основні види аргументів. Оратор ...
  • Реферат на тему: Методи багатовимірної безумовної мінімізації. Порівняння правої РП та цент ...
  • Реферат на тему: Штучний інтелект: чи може машина бути розумною?
  • Реферат на тему: Як бути, якщо контрагент за договором - нерезидент?