Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ВАТ "ГРЦ Макєєва"

Реферат Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ВАТ "ГРЦ Макєєва"

еріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичної собівартості кожної одиниці за винятком податку на додану вартість. Підприємство створює резервний фонд у розмірі 5 відсотків статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань до розмірі 5 відсотків чистого прибутку до досягнення встановленого розміру. Резервний фонд підприємства призначений для покриття його збитків а так само для погашення облігацій підприємства та викупу акцій підприємства у разі відсутності інших коштів. Резервний фонд не може бути використаний для інших цілей. p> Положення з податкового обліку В«Облікова політика для цілей оподаткування В»сформовано з урахуванням вимог Податкового Кодексу РФ, в ньому відображені способи ведення податкового обліку та затверджені податкові регістри підприємства.

У зв'язку із змінами, внесеними до чинного законодавства, внесені зміни до положення з бухгалтерського обліку В«Облікова політика ВАТВ« ГРЦ Макєєва В»і положенняВ« Облікова політика для цілей оподаткування ВАТ В«ГРЦ Макєєва В», які затверджені і введені в дію з 01.01.2009 р. наказом Генерального директора від 31.12.2008 р. № 147. h1> ФІНАНСОВЕ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

Відповідно до звіту про прибутки і збитки (форма № 2):

За звітний період виручка від продажів склала - 2134267 тис. руб., в т.ч. виручка від окремих видів діяльності склала:

- наукові дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук (за КОАТУУ - 73.10) - 1188421 тис. руб.;

- технічні випробування, дослідження та сертифікація (за КОАТУУ - 74.30) - 678065 тис. руб.; p> - виробництво контрольно-вимірювальних приладів (за КОАТУУ - 33.20) - 157 024 тис. руб. p> За результатами звітного періоду отримано чистий прибуток 67932 тис. руб. Базовий прибуток на акцію склав - 0,00548 тис. руб. p> Основні фінансові показники:

Чисті активи підприємства на 31.12.2008 р. склали 1577144 тис. крб.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - 0,65 (нормативне значення більше або дорівнює 0,2).

Коефіцієнт поточної ліквідності - 1,7 (нормативне значення більше або дорівнює 2).

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів - 0,44 (нормативне значення менше 1).

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами - 0,38 (нормативне значення більше 0,1).

Дані показники свідчать про стійке фінансове становище підприємства і відсутності ознак банкрутства.

ЗВІТ Про ПРАКТИЦІ

Відповідно до Федерального закону В«Про бухгалтерський облікВ», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та підготовку бухгалтерської звітності за 2008 рік на підприємстві несуть:

Генеральний директор, Генеральний конструктор - Дегтяр В.Г.

Головний бухгалтер - Євтушенко І.І.

Бухгалтерія підприємства складається з шести бюро:

1) матеріального бюро;

2) розрахункового;

3) виробничого;

4) фінансового;

5) бюро соціальної сфери;

6) податкового.

Чисельність працівників бухгалтерії 45 осіб, у тому числі головний бухгалтер і 2 його заступника.

Навчально-ознайомча практика проходила в податковому бюро ВАТ В«ГРЦ Макєєва В». p> Перше, з чим мені довелося детально познайомитися - це облікова політика ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ» для цілей оподаткування на 2009 рік. Це положення встановлює порядок організації та ведення податкового обліку на підприємстві. p> Податковий облік здійснюється з метою формування повної та достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених підприємством протягом звітного (податкового) періоду, а так само забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю обчислення та сплати до бюджету податків. Система податкового обліку на підприємстві організується послідовно від одного податкового періоду до іншого. p> Відповідальність за організацію і ведення податкового обліку на підприємстві покладається на податкове бюро бухгалтерії. p> Підприємство сплачує такі податки і збори:

1) Податок на прибуток;

2) Податок на додану вартість;

3) Податок на доходи з фізичних осіб;

4) Єдиний соціальний податок, страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування;

5) Водний податок;

6) Страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

7) Транспортний податок;

8) Податок на майно організацій;

9) Податок на землю. p> Детальніше зупинимося на особливостях обчислення податку на додану вартість, адже з ним було пов'язано практичне завдання.

Моментом визначення податкової бази по ПДВ є найбільш рання з таких дат:

В· День відвантаження (Передачі) товарів (робіт, послуг), майнових прав;

В· День оплати, часткової оплати в рахун...


Назад | сторінка 2 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облікова політика для цілей бухгалтерського і податкового обліку на приклад ...
  • Реферат на тему: Вироблення облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського і пода ...
  • Реферат на тему: Аналітичні регістри податкового обліку, які використовуються в автоматизова ...
  • Реферат на тему: Ведення податкового обліку з податку на доходи фізичних осіб
  • Реферат на тему: Облікова політика для цілей бухгалтерського обліку: формування і розкриття