Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ВАТ "ГРЦ Макєєва"

Реферат Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ВАТ "ГРЦ Макєєва"

САНКТ-Петербурзький державний університет

Економічний факультет

Кафедра статистики, обліку та аудиту

Спеціальність В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит В»

Звіт про навчально-ознайомчої практиці

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ВАТ "ГРЦ Макєєва"


В  Студента Каменкова В.С.

В  Санкт-Петербург

2009

ВСТУП

Навчально-ознайомча практика проходила на базі ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ» (м. Міас, Челябінська область) у період з 6.07 по 19.07. p> Мета навчально-ознайомчої практики: вивчення облікового апарату ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ», ознайомлення з діючою системою бухгалтерського та податкового обліку.

Відповідно до заданої метою основним напрямком навчально-ознайомчої практики було вибрано вивчення облікової політики ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ» для цілей оподаткування. Керівник практики на підприємстві - заступник головного бухгалтера ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ» Чиненова Олександра Миколаївна.

Таким чином, основними завданнями було:

-ознайомлення з діяльністю підприємства;

-ознайомлення з порядком ведення бухгалтерського обліку;

-вивчення облікового апарату і діючої системи бухгалтерського та податкового обліку організації;

-робота з первинними документами;

-ознайомлення з ІВ, діючими в організації.


ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА


ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ» створено відповідно до Федеральними законами В«Про приватизації державного та муніципального майна В», від 26.12.1995 р. № 208-ФЗ В«Про акціонерні товаристваВ», шляхом перетворення федерального державного унітарного підприємства В«Державний ракетний центрВ« КБ ім. академіка В.П.Макеева В»на підставі постанови Уряду Російської Федерації від 18.06.2007 р. № 382, ​​наказу Федерального агентства з управління федеральним майном від 12.07.2007 р. № 129 і розпорядження територіального управління Федерального агентства з управління федеральним майном по Челябінській області від 29.12.2007 р. № 1999-р і є його правонаступником. p> ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ» зареєстровано 6 травня 2008 року.

Засновником підприємства є Російська Федерація в особі Федерального агентства з управління державним майном.

Суспільство філій та представництв не має.

Відповідно до Указом Президента Російської Федерації від 03.10.2008 р. № 1432 ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ» внесено до переліку стратегічних акціонерних товариств.

Основні види діяльності ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ»:

В· наукові дослідження та розробки по створенню ракетних і ракетно-космічних комплексів, космічних апаратів, їх систем та вузлів;

В· розробки елементів і систем інших видів озброєння;

В· виготовлення дослідних зразків та серійне виробництво ракетних і ракетно-космічних комплексів, космічних апаратів та їх систем;

В· космічна діяльність;

В· зовнішньоекономічна діяльність;

В· ремонт озброєння і військової техніки;

В· утилізація озброєння і військової техніки;

В· діяльність, пов'язана з експлуатацією, веденням авторського, гарантійного та технічного нагляду, обслуговуванням і ремонтом ракетних і ракетно-космічних комплексів і їх систем;

В· проведення досліджень і випробувань з метою сертифікації і контролю якості;

В· розробка та виробництво продукції загальнопромислового та цивільного призначення, включаючи: медичну техніку, енергетичні установки, системи екологічного контролю, пожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання для нафтохімічної промисловості та товарів народного споживання.


ОСНОВНА ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ В«ГРЦ МАКЄЄВАВ» У 2008 РОЦІ

За підсумками роботи за 2008 р. загальний обсяг реалізації робіт дорівнює 2134267 тис. руб. З них обсяг власних робіт склав 1057805 тис. руб. p> Облікова чисельність працівників ВАТ В«ГРЦ МакєєваВ» на 31.12.08 р. склала 3 144 чоловік. Середня заробітна плата одного працівника підприємства склала - 18531 руб., в т.ч. по виробничому персоналу - 19972 руб.


ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ВАТ В«ГРЦ МАКЄЄВАВ»

У положенні з бухгалтерського обліку В«Облікова політикаВ» відображена обрана сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності підприємства.

Підприємство веде бухгалтерський облік за єдиної журнально-ордерній формі, на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку, включених до робочого плану рахунків, у валюті Російської Федерації - у рублях.

Нарахування амортизації об'єктів основних засобів і нематеріальних активів проводиться лінійним способом виходячи з первісної вартості та норм амортизації, обчислених залежно від строків корисного використання об'єктів обліку.

Мат...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості облікової політики підприємства і техніки ведення бухгалтерсько ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів ...
  • Реферат на тему: Облікова політика підприємства та організація бухгалтерського обліку на при ...
  • Реферат на тему: Вироблення облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського і пода ...
  • Реферат на тему: Облікова політика для цілей бухгалтерського і податкового обліку на приклад ...