Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Обласне державне установа "Державний архів Саратовської області"

Реферат Обласне державне установа "Державний архів Саратовської області"

р. за 1800-2000, окремі документи XVIII ст.), науково-технічна документація - 10238 од. хр. за 1860-1989, фотодокументи - 28433 од. хр. за 1900-2000, документи з особового складу установ - 80356 од. хр.

Документи періоду до 1917 р. характеризують соціально-економічний стан Саратовського намісництва і губернії - виникнення кустарного виробництва, риболовецьких і соляних промислів, борошномельних, маслобойних, сарпіночних та ін підприємств, участь населення губернії в селянській війні під керівництвом Є.І. Пугачова, висвітлюють економічний стан поміщицьких маєтків, підготовку і проведення реформи 1861 р., аграрної реформи П.А. Столипіна, життя, побут, культуру народів губернії. p> Документи дореволюційних органів державної влади та адміністративного управління представлені в фондах Канцелярії саратовського губернатора (1782-1917), Губернського правління (1800-1917), губернських присутностей (1801-1818), Саратовського міського поліцейського управління (1844-1847, 1862-1917), Саратовської контори іноземних поселенців (1750-1899). Є на зберіганні фонди станового та місцевого самоврядування: Канцелярії саратовського губернського (1787-1886, 1895-1917) і повітових предводителів дворянства, Губернського дворянського депутатського зібрання (1784-1917), Київської міської Думи (1787-1917), Саратовської міщанської, міський ремісничої управ, повітових земських управ.

На зберіганні знаходяться документи органів суду і прокуратури: Саратовської палати цивільного суду (1797-1799, 1869-1873, 1905-1909), Саратовського губернського і городових магістратів, Саратовської судової палати (1871-1917), Саратовського окружного суду (1871-1918), а також документи Тюремного відділення Саратовського губернського правління, губернської і повітових в'язниць. Органи політичного розшуку представлені документами Саратовського жандармського управління (1845-1853, 1863-1917), Поволзької районного охоронного відділення (1907-1914), Саратовського охоронного відділення (1902-1912).

ГАСО зберігає матеріали дореволюційних господарсько-економічних, промислових, комерційних установ: Саратовської губернської казенної палати (1782-1918), Губернського акцизного управління (1862-1918), Губернського управління землеробства і держмайна (1802, 1825-1918), Саратовської питомої контори (1798-1865), Губернської землевпорядної комісії (1906-1917), Селянського поземельного банку (1883-1917), Саратовської губернської креслярської канцелярії (1787-1917), фабрик, торговельних будинків. Розвиток транспорту і зв'язку в губернії показують документи Рязано-Уральської залізниці (1892-1917), Управління Саратовського поштово-телеграфного округу (1859-1918). Великий комплекс статистичних джерел по різних галузях господарства відклався у фонді Губернського статистичного комітету (1793-1815, 1827-1918).

Документи установ просвіти Саратовської губернії до 1917 р. представлені фондами Дирекції народних училищ (1833-1918), Саратовського університету (1909-1917), Саратовського Маріїнського інституту шляхетних дівчат (1846-1918), курсів, гімназій, реальних, професійних, початкових училищ. Стан і розвиток медицини і охорони здоров'я в губернії знайшло відображення в документах Губернської лікарської управи (1838-1865), Лікарського відділення Саратовського губернського правління (1865-1917), громадських комітетів, притулків, лазаретів. p> Мається на зберіганні значний комплекс документів релігійних установ - Саратовської духовної консисторії (1799-1918), Саратовської духовної семінарії (1830-1918), Єпархіального училищної ради (1884-1918), а також колекція метричних книг церков губернії.

Документи органів Радянської влади і управління на території Саратовської області в період після 1917 р. представлені у фондах виконкомів Саратовського губернського Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (1917-1928), Ніжневолжського крайового Ради (1928-1934), повітових і волосних Рад. Є на зберіганні документи органів державної влади і управління пізнішого періоду - Саратовського обласної Ради та її виконавчих органів (1934-1993), Саратовського міського Ради (1917-1993), районних Рад г.Саратова. Інформація про економічне розвитку регіону міститься у фондах Саратовського губернського ради народного господарства (1918-1928), Ради народного господарства Приволзького економічного району (1944-1966), статистичного управління Саратовської області (1934-1970), органів планування, галузевих відділів та управлінь виконкомів, фінансових установ. Є на зберіганні фонди великих об'єднань, заводів, фабрик, характеризують становлення і розвиток в області паливної, машинобудівної, металообробної та інших галузей промисловості.

Економічні та соціальні відносини в післяжовтневий період на селі характеризують документи Земельного управління губвиконкому (1917-1928), Обласного управління сільського господарства (1937-1966), трестів радянських господарств, колгоспів, радгоспів, спілок сільськогосподарської коопера...


Назад | сторінка 2 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Революційні рухи 1917-1918 рр. в Нижньому Новгороді і Нижегородської губер ...
  • Реферат на тему: Організація місцевого управління в Приамурское губернії 1883-1917 рр..
  • Реферат на тему: Революційні події в Молдові 1917-1918 років
  • Реферат на тему: Відродження Української держави (березень 1917 квітень +1918 рр.)
  • Реферат на тему: Більшовики та ліві есери. Жовтень 1917 - липень 1918