Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Предмет і об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, Класифікація судово-бухгалтерських експертиз, етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи

Реферат Предмет і об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, Класифікація судово-бухгалтерських експертиз, етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи

галтера оформлюються у виде висновка експерта, Який после ОЦІНКИ слідчім чі судом может набути доказу чі джерела доказів за делом.. 2 Предмет і об'єкти судово-бухгалтерської експертизи


Для розуміння сутності судово-бухгалтерської експертизи, порядку ее призначення та проведення необходимо з ясувати, что є ее предметом и про єктом.

Предметом експертизи визначаються тими харчування, Які поставлені органами дізнання, досудового слідства або суду перед експертом, у зв'язку з необхідністю визначення та поиска доказів Із ЗАСТОСУВАННЯ спеціальніх знань в певній Галузі.

Предметом судово-бухгалтерської експертизи є сумнівні господарські операции виробничо-фінансової діяльності підприємств, відображені у бухгалтерських документах и ??вінесені на Розслідування и Судовий РОЗГЛЯД, достовірність якіх потребує підтвердження провіднімі спеціалістами в Галузі бухгалтерського обліку та АНАЛІЗУ фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ - експертами-бухгалтерами.

У свою черго, в межах поставлених слідчім або судом харчування, предмети судово-бухгалтерської експертизи конкретізується про єктами та Завдання дослідження експерта при розслідуванні або розгляді крімінальної чі ЦИВІЛЬНОЇ справи. Крім того, про єкти визначаються параметри дослідження експерта-бухгалтера.

Об'єктами експертизи є конкретні матеріали та речові докази, Які надані на РОЗГЛЯД експертам.

Про єкти судово-бухгалтерської експертизи конкретизуються ее предмет, визначаються ОБСЯГИ та ЗАГАЛЬНІ напрямки експертизи. Про єктом судово-бухгалтерської експертизи є первінні та Зведені документи, бухгалтерські регістрі Та форма звітності, в межах якіх відображена господарська діяльність підприємств, у тому чіслі й злочинна. Об'єкти СБЕ поділяються на две групи:

· бухгалтерські документи або ЗАГАЛЬНІ (первінні та зведенні документи, облікові регістрі, форми бухгалтерської звітності);

· Інші матеріали справи або СПЕЦІАЛЬНІ (актив ревізій, довідки, протоколи, Висновки експертиз, показання звинувачений, свідків).

Матеріали крімінальної чі ЦИВІЛЬНОЇ справи, что передаються на дослідження експерт-бухгалтеру повінні буті підшіті, пронумеровані та надані слідчім у такому виде, в якому смороду зберігаються в процессе слідства та суднового РОЗГЛЯДУ. Об'єкти СБЕ, что направляються ЕКСПЕРТІВ для дослідження та Надання ВІДПОВІДІ на поставлені перед ним питання, візначає слідчий або суд.

Тобто Забороняється, щоб експерт-бухгалтер досліджував документи, Які неоглянуті слідчім, або в суде, так, як без їх ОЦІНКИ нельзя буті Впевнений у достовірності НАДАННЯ документів, а значить не має возможности перевіріті фактичність про ' єктівність висновка експерта-бухгалтера.


. 3 Класифікація СУДОВИХ експертиз


Рядки проведення експерти встановлюються керівніком Певного структурного Підрозділ у експертної организации в межах:

днів - за матеріалами з невелика кількістю об'єктів та нескладних за характером дослідження;

місяць - за матеріалами з великою кількістю об'єктів або складних за характером Досліджень.

Если експертизи НЕ может буті виконан у Встановлені рядки, більш трівалій рядків встановлюється за погодження з органом або особою, яка призначила експертизу, после попередня Вивчення експертом НАДАННЯ матеріалів. Альо таке попереднє Вивчення матеріалів не винних перевіщуваті п'яти днів.

У рядок проведення експерти НЕ включається рядків виконан клопотання експерта, пов'язаних Із затребуванням Додатковий матеріалів або Усунення других недоліків, Які були допущені особою або органом, что призначе експертизу.

За об'єктом дослідження експертизи поділяються на:

· основні - вирішенню поставлене харчування з досліджуваної справи;

· додаткові - проводяться у разі Неповне або неясно вісновків ОСНОВНОЇ експертизи (прізначається для роз'яснення, уточнення та конкретізації результатів ОСНОВНОЇ експертизи).

За послідовністю проведення експерти поділяються:

· первінні - прізначаються за даною делом Вперше;

· повторні - проводяться з тієї справи раптом (если при проведенні первинної експертизи були допущенні Порушення процесуальних норм, Які регламентують призначення та проведення СУДОВИХ експертиз, если Висновок НЕ відповідає достовірнім обставинам справи).

За чісельністю та складу віконавців судові експертизи поділяються:

· одноосібні - експертизу проводити один експерт

· комісійні - комісія, з д...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методологічні прийоми і принципи проведення судово-бухгалтерської експертиз ...
  • Реферат на тему: Історія розвитку судово-бухгалтерської експертизи
  • Реферат на тему: Особливості призначення і проведення судово-медичної експертизи
  • Реферат на тему: Методика проведення судово-медичної експертизи
  • Реферат на тему: Методи судово-психологічної експертизи